Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Základní nastavení osoby

 

 

Osobazaklad

 

 

.

Název pro tisk

Pokud toto pole není prázdné, tak se při tisku dokladů pro danou osobu použije tento název.
Toto pole je dobré využít např. pro fyzické osoby které jsou OSVČ a obchodní název je jiný než jméno uvedené v živnostenském listu.


Příklad:
Petr Novák provozuje Restauraci Na Růžku.
Vy ho chcete evidovat pod obchodním názvem Restaurace na růžku, ale fakturu chce na jméno které má v živnostenském listu - Petr Novák.
Do pole  Název potom zadejte: Restaurace Na Růžku
Do pole Název pro Tisk zadejte: Petr Novák

 

Identifikace

Toto pole slouží pro rozlišení osob se stejným názvem, respektive jejich bližší identifikaci.

 

Příklad:
Máte dvě osoby Ošmera Zdeněk. Jedná se o otce a syna.
U otce do pole Identifikace můžete zapsat starší
U syna do pole Identifikace můžete zapsat mladší
Při každém vyběru osob potom dokážete rozlišit o kterou osobu se jedná.

 

IČO a DIČ 

uvede se bez mezer př. CZ26545626

 

Adresy

Vyplní se všechny adresy firmy.
U sídla společnosti se zaškrkne pole sídlo. Je to důležité pro fakturaci
U ostatních adres se do poznámky doplní např. Fakturační adresa, sklad .….

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference