Závěrkové operace při daňové evidenci

 

Závěrkové operace se skládají z následujících kroků:

  • 1. Zaúčtování zůstatku skladu k 31.prosinci
  • 2. Vytvoření daňové evidence
  • 3. Zaúčtování daně z příjmů fyzických osob
  • 4. Zaúčtování přehledu na sociální zabezpeční
  • 5. Zaúčtování přehledu na zdravotní pojištění
  • 6. Uzavření účetních knih

 

 Bližší informace naleznete v podkapitolách.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference