Stravenkový paušál

 

Od roku 2021 je možné využít stravenkový paušál.

Podstatou paušálu je možnost místo stravenek poskytovvat zaměstnancům přímo peněžní prostředky.

 

Paušál představuje alternativu k již zavedeným daňově podporovaným formám stravování zaměstnanců, jejichž daňová podpora ovšem bude zachována v plném rozsahu.

Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše.

Využití tohoto příspěvku je koncipováno jako dobrovolné.

 

Zdanění u zaměstnance

Peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance je osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy.

Nad tuto částku se peněžitý příspěvek zahrne do základu daně ze závislé činnosti a do základu na sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek nad maximální částku se tedy chová jako standardní mzda. Proto je i uzaměstnavatele daňově uznatelný.

 

Zdanění u zaměstnavatele

U zaměstnavatele je poskytnutí peněžního příspěvku na stravování vždy daňově uznatelný náklad.

Bez ohledu na výši příspěvku.

 

 

Legislativa

§ 6 zákona o daních z příjmů


(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference