Průměrný čistý měsíční výdělek

 

Průměrný měsíční čistý výdělek se počítá z průměrného měsíčního výdělku hrubého.

Od průměrného měsíčního hrubého výdělku se odečte:

  • pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
  • zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 

Pro výpočet se použijí sazby platné v měsíci, kdy se průměrný výdělek zjišťuje.

Z průměrného měsíčního hrubého výdělku se tedy spočítá čistá mzda (tak jako by se jednalo o výplatu)

Do výpočtu se započítají u uplatňované slevy na dani z příjmů.

 

Výpočet průměrného měsíčního hrubého výdělku probíhá dle vzorce:

Průměrný měsíční hrubý výdělek= průměrný měsíční hodinový výdělek  x  týdenní pracovní doba x 4,348


4,348 = koeficient vyjadřující průměrný počet týdnů v měsíci

 

Postup v Delfách

Vytvořte pro daného zaměstnance novou výplatu.

Do poznámky zkopírujete vzorec:

Průměrný měsíční hrubý výdělek = průměrný měsíční hrubý výdělek  x  týdenní pracovní doba x 4,348

Průměrný měsíční hrubý výdělek zjistíte poklepnutím na pracovní smouvu, karta Průměrný výdělek

Týdenní pracovní dobu zjistíte poklepnutím na pracovní smouvu.

Dosaďte zjištěné částky a vypočtěte Průměrný měsíční hrubý výdělek.

 

Na mzdovém případu, do řádku zadejte předis "Mzda měsíc", do částky zadejte vypočítanou hrubou mzdu.

Nechte mzdu zaúčtovat.

Na řádku Výplata zjistíte čistou mzdu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference