Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vyplnění nepřítomnosti

 

Průměrný výdělek

Pro spočítání náhrad potřebujete ve většině případů průměrný výdělek.

Průměrný výdělek systém Delfy počítá automaticky.

Průměrný výdělek je uveden na pracovní smlouvě konkrétního zaměstnance.

 

V případě, že ho chcete zkontrolovat, poklepněte na pole Pracovní smlouva.

Zobrazí se formulář Pracovní smlouva, kde je uveden na kartě Průměrný výdělek.

 

Spočítání nepřítomnosti

Zobrazte formulář pro danou nepřítomnost

Na formuláři stiskněte tlačítko Spočítat.

Tímto tlačítkem se vytvoří jednotlivé dny nepřítomnosti jak je máte zadány v hlavičce dokladu.

 

Dovolená

Dovolená by se měla čerpat minimálně na půl dne.

 

Čerpání dovolené za celý rok se počítá dle pole Nepřítomnost (den).

V případě částečné nepřítomnosti, upravte počet hodin nepřítomnosti tak, aby se vždy jednalo o půlku (nebo celý) pracovního dne.

 

Náhrada za dovolenou se počítá dle dle počtu hodin nepřítomnosti.

 

Nemoc

Nemocenská se poskytuje za dobu, kdy měl být zaměstnanec v práci (nezávisle na tom, zda se jedná o státní svátek).

Z tohoto důvodu je důležité správně vyplnit fond pracovní doby a to včetně státních svátků.

 

Pokud zaměstnanec neměl o státním svátku naplánovanou pracovní směnu, v poli Nepřítomnost bude 0.

Pokud zaměstnanec měl o státním svátku naplánovanou pracovní směnu, v poli Nepřítomnost bude počet hodin nepřítomnosti.

 

Náhrada za nemoc se počítá dle fondu pracovní doby, nikoliv dle počtu hodin nepřítomnosti.

 

Pokračující nepřítomnost

V případě, že nepřítomnost není ukončena (nemoc přes konec měsíce, mateřská dovolená..), vyplňte pole Pokračování do data.

 

Stiskněte tlačítko Spočítat.

Systém Delfy vytvoří nepřítomnost do zadaného data.

Nepřítomnost neukončujte, pole Datum ukončení nechte prázdné.

 

Nestandardní pracovní doba

V případě nestandardní pracovní doby stiskněte tlačítko Spočítat.

Vytoří se zápisy pro jednotlivé dny.

 

Nyní upravte pole:

  • Pracovní fond včetně svátků (v hodinách)
  • Nepřítomnost (v hodinách)

Do pracovního fondu napište kolik hodin měl být zaměstnanec daný den v práci.

Do pole Nepřítomnost napište počet hodin.

Po úpravě těchto polí stiskněte tlačítko Spočítat.

Systém Delfy dle Vámi zadaných údajů spočítá příslušné náhrady.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference