Materiál

 

Materiál je zásoba která se spotřebovává při vlastní činnosti firmy.

 

Typické druhy materiálu

  • suroviny a základní materiál
  • pomocné a provozovací látky
  • pohonné hmoty
  • náhradní díly
  • palivo
  • obaly
  • drobný majetek

Materiál je také možno prodat v nezměněném stavu jako prodej materiálových zásob.

 

Možnosti pořízení materiálu

  • nákup od externího dodavatele
  • vytvoření zásob vlastní činností a jejich aktivace do materiálu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference