Parametry pro sociální pojištění

 

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem

Zdroj: https://www.mpsv.cz/socialni-pojisteni

 

Text 2023 2022
Rozhodná mzda (Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství) 40.324 38.911
Maximální vyměřovací základ (48 * rozhodná mzda) 1.935.552 1.867.728
Rozhodná hranice pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění 10.000 10.000
Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění 4.000 3.500
Minimální měsíční záloha OSVČ - hlavní činnost 2.944 2.841
Minimální měsíční záloha OSVČ - vedlejší činnost 1.178 1.137
Roční rozhodná částka OSVČ pro vedlejší činnost 96.777 93.387

 

Redukční hranice

Z redukčních hranic se vypočítají redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě, kterou v období prvních 14 dnů zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel.

Přepočítací koeficient je 0,175 a výsledná částka se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Hranice 2023 2022
1. redukční hranice 1.345 1.298
2. redukční hranice 2.017 1.946
3. redukční hranice 4.033 3.892
1. přepočtená hranice (1.hranice * 0,175) 235,38 227,15
2. přepočtená hranice (2.hranice * 0,175) 352,98 340,55
3. přepočtená hranice (3.hranice * 0,175) 705,78 681,1

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference