Parametry pro sociální pojištění

 

Z průměrné mzdy se odvozují údaje důležité především pro osoby samostatně výdělečně činné, ale i pro zaměstnance. Jde o vyměřovací základ, zálohy, ale i maximální vyměřovací základ, který je důležitý i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem

 

Přehled nejdůležitějších údajů pro rok 2024 najdete zde.

Všeobecný vyměřovací základ stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné Českým statistickým úřadem.

Všeobecný vyměřovací základ včetně koeficientu pro rok 2024 je uveden v předpis č. 286/2023 Sb., ze dne 22. 9. 2023:

Text 2024 2023 2022
Všeobecný vyměřovací základ 40.638 38.294 36.119
Přepočítávací koeficient 1,0819 1,0530 1,0773
Průměrná mzda (všeobecný vyměřovací základ * koeficient) 43.967 40.324 38.911
Maximální roční vyměřovací základ (48 * průměrná mzda) 2.110.416 1.935.552 1.867.728

 

Zaměstnanci

Rozhodná hranice pro účast dohody o provedení práce na nemocenském pojištění - § 7a zákona č.187/2006 o nemocenském pojištění.

Rozhodný příjem je jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na celé pětisetkoruny směrem dolů (§ 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění)

 

Text 2024 2023 2022
Odvod zaměstnance z hrubé mzdy 7,1% 6,5% 6,5%
Odvod zaměstnavatele z hrubé mzdy 24,8% 24,8% 24,8%
Celkový odvod 31,9% 31,3% 31,3%
Rozhodná hranice pro účast dohody o provedení práce na nemocenském pojištění 10.000 10.000 10.000
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění 4.000 4.000 4.000

 

V roce 2024 se zvýšil odvod zaměstnance na 7,1 % (z toho 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění)

Složky odvodu zaměstnavatele ve výši 24,8%:

  • důchodové pojištění 21,5%
  • nemocenské pojištění 2,1% (do 1.7.2019 bylo 2,3%)
  • státní politika zaměstnanosti 1,2%

 

Od 1. 7. 2024 dojde k úpravě, kdy se nově stanoví dva limity pro vznik účasti na sociálním pojištění návazané na průměrnou mzdu:

  • pro zaměstnance, který pracuje na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele, platí limit ve výši 25 % vyhlašované průměrné mzdy
  • u zaměstnance, který bude mít uzavřeno více DPP souběžně, se uplatní limit ve výši 40 % vyhlašované průměrné mzdy

 

OSVČ

Text 2024 2023 2022
Minimální měsíční záloha OSVČ - hlavní činnost 3.852 2.944 2.841
Minimální měsíční záloha OSVČ - vedlejší činnost 1.413 1.178 1.137
Roční rozhodná částka OSVČ pro vedlejší činnost 105.520 96.777 93.387

 

Redukční hranice

Z redukčních hranic se vypočítají redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě, kterou v období prvních 14 dnů zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel.

Přepočítací koeficient je 0,175 a výsledná částka se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Hranice 2024 2023 2022
1. redukční hranice 1.466 1.345 1.298
2. redukční hranice 2.199 2.017 1.946
3. redukční hranice 4.397 4.033 3.892
1. přepočtená hranice (1.hranice * 0,175) 256,55 235,38 227,15
2. přepočtená hranice (2.hranice * 0,175) 384,83 352,98 340,55
3. přepočtená hranice (3.hranice * 0,175) 769,48 705,78 681,1

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference