Uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství

 

Zaměstnankyně předá zaměstnavateli tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. V tiskopisu lékař potvrdí předpokládaný den porodu a zaměstnankyně vyplní údaje v části B.

Zaměstnavatel tiskopis předá příslušné OSSZ spolu s tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Příloha k žádosti o nemocenskou a následně peněžitou pomoc v mateřství započatou ve stejném kalendářním měsíci se nemusí příslušné OSSZ posílat 2x. To platí jen za předpokladu, že se obě dávky vyplácejí v jedné pobočce příslušné OSSZ. Např. Pražská správa sociálního zabezpečení má více poboček a přílohy k žádosti musí být poslány zvlášť k nemocenské a zvlášť k peněžité pomoci v mateřství.

 

Vyplnění přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění

V první části formuláře se vyplní údaje o zaměstnavateli, příslušná OSSZ a údaje o zaměstnanci.

V tabulce Údaje o započitatelném příjmu v rozhodném období se vyplní:

  • rozhodné období - období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost
  • započítaný příjem - vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení dle příslušných kalendářních měsíců
  • vyloučené dny - počet kalendářních dnů omluvené nepřítomnosti, za které nenáleží náhrada mzdy; dočasné pracovní neschopnosti; nemocenské; mateřské dovolené; ošetřovného; dle příslušných kalendářních měsíců
  • pravděpodobná výše příjmů - vyplní se, pokud v rozhodném období nemá zaměstnanec vyměřovací základ nebo pokud není v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ; dále pokud nelze rozhodné období stanovit

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference