Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zásoby

 

Zásoby patří mezi oběžný (krátkodobý) majetek podniku.

 

Mezi zásoby patří

  • zboží
  • materiál
  • zásoby vlastní výroby (výrobky, polotovary, nedokončená výroba, zvířata)

 

Zásoby můžete evidovat dvojím způsobem

  • Způsobem A
  • Způsobem B s evidencí
  • Způsobem B bez evidence

 

Způsob A

Při tomto vedení zásob používáte sklady.

Nákup účtujete na sklad a do spotřeby ho dáváte až v okamžiku prodeje.

 

Způsob B

Při tomto vedení zásob sklady nepoužíváte, ale nákup účtujete rovnou do spotřeby (nákladů).

Na konci roku, na základě inventury, hodnotu zásob ze spotřeby odúčtujete (snížíte náklady).

 

Hospodářský výsledek je na konci roku totožný jak při vedení zásob způsobem A, tak i při vedení zásob způsobem B.

 

Oba způsoby je také možno kombinovat.

 

Základní nastavení

Nejdříve nastavte v Delfách způsob vedení skladu (A nebo B).

Nastavení najdete v menu Nastavení - Základní nastavení firmy, karta Sklad.

V poli metodika skladu vyberte následující možnosti

  • Metoda A
  • Metoda B
  • Metoda A+B

 

Metoda A

Při tomto nastavení se na dokladech při prodeji (FV) budou nabízet pouze výdejky  ze skladu. Pokud používáte zakázky, skladové položky ze zakázek se na dokladech nabízet nebudou, protože dané položky musí být nejdříve vyskladněny ze skladu.

Pro nákup to platí obdobně.

 

Metoda B

Při tomto nastavení se na dokladech při prodeji (FV) budou nabízet pouze položky ze zakázek.

Pro nákup to platí obdobně.

 

Metoda A+B

Při tomto nastavení se na dokladech při prodeji (FV) budou nabízet jak výdejky ze skladu, tak i položky ze zakázek které ještě nebyly vyskladněny. Je zcela na Vás, zda danou položku ze skladu vyskladníte nebo nikoliv.

Pro nákup to platí obdobně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference