Zahajovací rozvaha

 

 

Účetní jednotka musí zahajovací rozvahu sestavit k okamžiku jejího vzniku.

Zahajovací rozvaha sestavovaná ke dni vzniku povinnosti účtovat, obsahuje majetek a závazky existující k okamžiku vzniku této povinnosti.

Den, kdy je povinna zahájit účtování:

  • den zápisu do obchodního rejstříku
  • den zápisu do živnostenského rejstříku

 

 Použité účty:

  • 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál
  • 411 - Základní jmění

 

Příklad zahajovací rozvahy:

Text Částka Účet Strana
Pohledávka za upsané jmění 100.000 353 MD
Základní jmění 100.000 411 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference