Krácení nároku na odpočet

 

Ne vždy může plátce DPH uplatnit nárok na odpočet v plné výši.

 

Zákon o DPH rozeznává dva způsoby krácení nároku na odpočet:

  • nárok na odpočet ve zkrácené výši
  • nárok na odpočet v poměrné výši

 

Nárok na odpočet ve zkrácené výši

Plátce DPH musí krátit nárok na odpočet ve zkrácené výši v případech, kdy uskutečňuje osvobozená plnění bez nároku na odpočet (viz. § 75 zákona o DPH).

 

U dlouhodobého majetku se provádí úprava odpočtu daně (viz. § 78 zákona o DPH).

 

Nárok na odpočet v poměrné výši

Plátce DPH musí krátit nárok na odpočet v poměrné výši v případech, kdy přijatá zdanitelná plnění (nákup) použije zcela nebo částěčně i na činnosti nesouvisející s podnikáním (viz. § 75 zákona o DPH).

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference