Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

 

Pracovní poměr končí dnem, ke kterému byl sjednán (Zákoník práce § 65).

 

Neplatí zde žádná omezení, skončí tedy i v případech zákazu výpovědi.

 

Před uplynutím sjednané doby může tento pracovní poměr skončit i ostatními způsoby (výpovědí, dohodou, zrušením ve zkušební době).Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

 

I při tomto skončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na neplacené volno k vyhledání místa před skončením pracovního poměru.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference