Postoupení pohledávky

 

Postoupení pohledávky je její prodej.

Postoupení pohledávky se děje smlouvou uzavřenou mezi postupitelem (cedentem) a postupníkem (cesionářem). Zákoník, obdobně jako většina standardních úprav, zdůrazňuje, že souhlasu dlužníka není k cessi zapotřebí. Právní pravidlo je ovšem dispozitivní; dlužník si může v ujednání s věřitelem souhlas s případným postupem pohledávky vyhradit.

 

Příklad účtování

Evidujeme pohledávku ve výši 110.000 Kč.

Tuto pohledávku jsme prodali za 80.000 Kč.

(Případných 30.000 Kč + penále je ziskem kupujícího).
 

Text Částka Účet Strana
Prodej pohledávky 110.000,- 311 D
Prodej pohledávky (do výše příjmů) daňový náklad 80.000,- 546 MD
Prodej pohledávky nedaňový náklad 30.000,- 546.N MD
Tržba z postoupení pohledávky (daňový výnos) 80.000,- 646 D
Pohledávka za nabyvatelem 80.000,- 311 MDPostoupení pohledávky u fyzických osob

U poplatníků, kteří nevedou účetnictví je při postoupení pohledávky příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší cena (viz § 23 odst.13 zákona o daních z příjmů).

 

Příklad:

Fyzická osoba má pohledávku v jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Tuto pohledávku postoupí za 80.000,- Kč.

V roce postoupení zvýší svůj daňový základ o 100.000,- Kč. Není důležité, zda za pohledávku dostal zaplaceno uvedených 80.000,- Kč nebo nikoliv. Tato platba za pohledávku do základu daně nevstupuje, nejedná se o zdanitelný příjem.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference