Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Uzávěrkové operace při vedení  způsobem B s evidencí

 

Na konci každého účetního období musíme z nákladů odúčtovat hodnotu zásob k poslednímu dni účetního období.

 

Pro lepší pochopení budeme uvažovat s následujícími skutečnostmi.

Nákup zboží  jsme účtovali na účet 504.01 (specifikace účtu: Skladové karty)

Prodej zboží jsme účtovali na účet 604.01  (specifikace účtu: Skladové karty)

Hodnotu zásob ke konci roku budeme účtovat na účet 132.01 (specifikace účtu: Skladové karty)

 

Přecenění skladu

Nejdříve musíme přecenit sklad.

Postup pro přecenění skladu naleznete v příslušné podkapitole.

 

Inventurní soupis

Po přecenění skladu je nutno provést inventuru.

Zde je nutno zkontrolovat především záporné zůstatky na skladě.

Postup pro inventuru naleznete v příslušné podkapitole.

 

Po provedení inventury zjistíme zůstatky jednotlivých položek v účetnictví.

Ty zjistíme na Výkazy - Sklady - karta Zůstatek skladu.

Vyplníme následující pole:

Sklad ke konci roku: Vyplníme daný rok

Sklad: 132.01

Stiskem tlačítka Najít se nám zobrazí zůstatek zásob.

Danou sestavu vytiskneme, tato sestava nám slouží jako doklad k zaúčtování inventury k poslednímu dni účetního období.

 

Zaúčtování hodnoty zásob k poslednímu dni účetního období


Dokladem pro zaúčtování  je inveturní soupis včetně skladových cen.

Inventurní zůstatek účtujeme v interních dokladech.

Na sklad neúčtujeme jednotlivé položky ale pouze zůstatek zásob v celkové částce.

Doporučujeme nejdříve dát do spotřeby zůstatek skladu ke konci předchozího roku a  teprve poté zaúčtovat zůstatek skladu ke konci aktuálního roku.

Tento postup je pro přehlednost lepší než účtovat pouze rozdíly mezi předchozím a konečným stavem.

 

Upozornění:

Použité účty mají nastaveno, že účtují skladové karty.

Aby šel doklad zaúčtovat, musíte na řádcích uvést pohyb "Přecenění skladu"

Z tohoto důvodu je na dokladu nutno vytvořit ještě jeden řádek s nulovou částkou a pohybem "Systémový"

Na tento řádek použijte jakýkoliv nákladový účet který nemá specifikaci "Skladové karty".Příklad:
Ke konci předchozího roku jsme vykázali hodnotu zásob zboží ve výši 1.000.000,-
Ke konci aktuálního roku je hodnota zásob zboží ve výši 950.000,-

Text Částka Účet Strana Pohyb
Převod počátečního zůstatku zásob k 01.01.XXXX do spotřeby  1.000.000 132.01 D Přecenění skladu
Převod počátečního zůstatku zásob k 01.01.XXXX do spotřeby  1.000.000 504.01 MD Přecenění skladu

Inventura zásob k 31.12.XXXX

950.000 132.01 MD Přecenění skladu
Inventura zásob k 31.12.XXXX   -950.000 504.01 MD Přecenění skladu
Inventura zásob 0,- 501 MD Systémový

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference