Kapitalizace pohledávek

 

Kapitalizace pohledávek je převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti.

 

Kapitalizací původní pohledávka (závazek ze strany společnosti) zaniká.

 

Obvyklé způsoby provedení kapitalizace:

  • vzájemný zápočet pohledávek vůči závazku za upsané jmění
  • nepeněžitý vklad pohledávky do společnosti.

 

Vzájemný zápočet

Jedná se o obvyklou  metodu.

Společnost zvýší základní jmění.

Závazek  vzniklý ze zvýšení základního jmění započte s existující pohledávkou.

Tato operace nemá žádné daňové dopady.

 

Příklad

Společnost A dodala zboží společnosti B. Eviduje pohledávku ve výši 100.000,- Kč.

Společnost B nemá na zaplacení a dohodla se se společností B o kapitalizaci pohledávek.

Účtování ze strany společnosti A:

Text Částka Účet Strana
1. Upsání akcií 100.000 062 MD
1. Upsaní akcií 100.000 367 D
2. Zápočet pohledávky a závazku za upsané jmění 100.000 311 D
2. Zápočet pohledávky a závazku za upsané jmění 100.000 367 MD

 

Nepeněžitý vklad

V tomto případě pohledávka zvyšuje základní jmění společnosti.

Věřitel vkládá danou pohledávku do základního jmění společnosti pohledávku postoupením pohledávky dlužníkovi.

Splynutím osoby dlužníka a věřitele pohledávka zaniká.

 

Převod pohledávky na půjčku

Kapitalizace pohledávek není jedinou cestou jak vyrovnat nevymahatelnou pohledávku.

Jedna z možností je převod dané pohledávky na půjčku.

Při této operaci je možné vyřešit lepší zabezpečení dané půjčky, lze také nastavit lepší úročení než je úročení standardní pohledávky.

 

Tato operace nemá pro věřitele ani dlužníka žádné daňové dopady.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference