Poradce při potížích

 

Ověření účtenky EET

 

Chyba 3: Zaslaný soubor neodpovídá schématu XML

Příčina - na zařízení je nastaven špatný datum a čas.

Jděte do nastavení zařízení, příkaz Datum a čas, zde zadejte Automatické časové pásmo.

 

Chyba 4: Soubor se nepodařilo podepsat

V tomto případě se jedná o špatný certifikát (může být např. zneplatněn).

 

Chyba 10: Cerifikát nenalezen

Tato chyba se objeví tehdy, pokud je certifikát smazán ze zařízení.

Smazání certifikátu mohl provést uživatel nebo antivir.

V aplikaci je uvedena cesta k certifkátu, pokud na ni poklepnete, seznam bude prázdný.

V tomto případě musíte nahrát certifikát do zařízení znovu.

 

Tisk

Pomalý tisk

Pokud se zpomalí tisk účtenky a máte bluetoothovou tiskárnu, je nutno tiskárnu ze zařízení "odpárovat".

Po opětovném spárovnání se problém s pomalostí odstraní.

 

Účtenka se nevytiskne celá

Pokud se netiskne konec účtenky, zvyšte v menu Tiskárna počet volných řádků pod účtenkou.

Pokud se tiskne pouze "záhlaví" účtenky, snižte v menu Tiskárna počet znaků na řádek účtenky.

 

Nelze nastavit přepínač

Některé obrazovky tabletů a telefonů mají problémy s přepínači (nepochopí, že byl přepínač zapnut).

V tomto případě je lepší "nešahat" na přepínač, ale podržet chvilku prst na textu k danému přepínači.

Po chvilce se přepínač sám přepne a poté si to pamatuje (pokud dáte samozřejmě uložit).

 

Instalace eÚčtenky

Zkusil jsem nainstalovat eÚčtenku, ale v telefonu nic není (kontrolováno přes správce aplikací) přestože se v prohlížeči objevuje " nainstalováno".

Zkuste otevřít ObchodPlay.

Siskněte menu vlevo nahoře (3 čárky).

Dejte Moje apliakce a hry, najděte eÚčtenku a zkuste ji z ObchodPlay otevřít.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference