Rozpuštění režie

 

Je třeba si uvědomit, že režijní náklady jsou vlastně náklady na hlavní činnost neziskové organizace.

Daná organizace byla založena pro určitou činnost a režie slouží k zajištění chodu organizace tj. k výkonu hlavní činnosti.


 
Proto na konci roku, režii musíme rozpustit do jednotlivých činností, které nezisková organizace prováděla.

Abychom mohli jednoznačně identifikovat režijní náklady, musíme založit činnost režie.

 

Metodika rozpuštění režie

Na konci roku na zakázky rozpustíme režijní náklady.

 

Metodiku doporučujeme stanovit tak, že celkové režijní náklady se podělí počtem činností a touto částkou se zatíží všechny činnosti daného roku.

Tento postup je spravedlivější než rozpouštět režii třeba dle výše nákladů na jednotlivé činnosti atd.

 
Protože je režie účtovaná na různé účty, tak ji rozpouštíme v rámci speciálního  účtu 597 - Převod provozních nákladů.

 

Upozornění:

Rozpouštíme pouze ty náklady, které mohou být případně daňovými (závisí na ziskovosti akce).

Nerozpuštíme náklady, které nemouhou být nedaňové (např. 513 - Reprezentace)

 

 

Příklad

V roce jsme měli 2 činnosti.

Celkové režijní náklady činí 120,-

Reprezentace byla ve výši 20 Kč, režijní náklady určené k rozpuštění tedy jsou 100 Kč,


Výpočet: (celková režie : počet činností) = (100 / 2) = 50,- Kč

Na jednu činnost tedy zúčtujeme 50,- Kč režijních nákladů.

Účtování:

Činnost Text Účet Strana Strana
Režie Rozpuštění režie -100 597.N MD
Činnost A Rozpuštění režie 50 597.N MD
Činnost B Rozpuštění režie 50 597.N MD

 

Organizace žádnou činnost nevykonává

Pokud organizace v daném roce nevykonávala žádnou činnost, tak nemáme jak rozpustit režii.

Všechny náklady tedy budou nedaňové.

Pro tyto případy můžeme na daňovém přiznání uplatnit slevu na dani.

Ale pozor, tuto slevu musíme do 3 let vynaložit na nějakou činnost.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference