Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Účetní období

 

Účetní období se nastavuje v menu Nastavení, příkaz Základní nastavení, karta Účetní období.

 

Účetní rok

Zde vytvořte rok pro který chcete zpracovávat účetní doklady.

 

Vytvoření nového roku

Nový rok přidáte tlačítkem Přidat rok.

Při vytváření roku zadejte Vaše zdaňovací období pro DPH.

Pokud nejste plátci, dané pole nevyplňujte.

 

Uzavření roku

Pokud uděláte za daný rok účetní závěrku, daný rok uzavřete.

Do uzavřeného roku nelze přidávat doklady.

Toto je důležité pro bezpečnost vašich dat

Daný rok uzavřete poklepnutím na pole Rok.

 

Otevření roku

Někdy se může stát, že uzavřený rok potřebujete znovu otevřít.

Daný rok otevřete poklepnutím na pole Rok.

 

Účetní období

Období slouží pro lepší analýzu hospodářských výsledků v daném roce.

Jedná se o kalendářní měsíce ke kterým jsou navíc přidána 3 období pro účetní operace.

 

Počáteční stavy

Toto období se používá pouze pro otevření účetních knih na začátku roku.

 

Daň z příjmů

Toto období slouží pro zaúčtování daně z příjmů za daný rok.

Období existuje proto aby se dala vytisknout výsledovka a rozvaha před zaúčtováním daně z příjmů.

 

Konečné stavy

Toto období se používá pouze pro uzavření účetních knih na konci roku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference