Přeshraniční platba

 

Z hlediska poplatků za přeshraniční platby (tj. platby mezi členskými státy EHP = země EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko a dále též Švýcarska a Monaka) v eurech, je důležité, že poplatky účtované bankou za přeshraniční platby v eurech jsou stejné jako poplatky účtované bankou za domácí platby v eurech.

Z hlediska podpory používání IBAN a BIC je nutno počítat s tím, že banka může účtovat dodatečné poplatky, pokud klient nepoužije IBAN příjemce a BIC

 
IBAN se používá při platbách do zemí tvořících Evropský hospodářský prostor. Bankovní spojení ve formátu IBAN a BIC by Vám měli poskytnout Vaši obchodní partneři, kterým platíte za dodávky zboží a služeb.

 

Uvedení IBAN a BIC u přeshraničních převodů je jednou z podmínek pro automatizované zpracování, tzv. STP (Straight Through Processing).

V případě, že příkaz k přeshraničnímu převodu neobsahuje IBAN a BIC, může si zprostředkující banka nebo banka příjemce účtovat zvýšené poplatky za neautomatizované zpracování.

Tyto poplatky by Vám byly přeúčtovány v souladu s bodem 1. Všeobecná ustanovení Sazebníku poplatků a odměn za poskytování bankovních služeb.

Proto Vám doporučujeme, abyste si IBAN a BIC od svých obchodních partnerů vyžádali.

 

Zahraniční platba pomocí KB

Používat SEPA EURO platba

Variabilní symbol - důvod platby
Slovní popis důvodu platby.
V případě, že je v poli uveden řetězec "/VS/", je následujících max. deset číslic uloženo do variabilního symbolu příkazu.
Příklad:
Důvod platby vyplněný ve formuláři: /VS/1234567890
Do variabilního symbolu se uloží hodnota "1234567890"  

 

IBAN (International Bank Account Number)

V elektronické formě je nutné použít formát IBAN, který obsahuje alfanumerické znaky bez přerušení mezerami.


V písemné formě může být IBAN členěn po 4 znacích oddělených mezerami.

Příklad IBAN pro Německo

  • elektronický formát: DE89370400440532013000
  • písemná podoba: DE89 3704 0044 0532 0130 00

 

SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku.


V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód (BIC), kterým se identifikuje.
 

BIC

Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku).


BIC (swiftová adresa banky) umožňuje jednoznačnou identifikaci banky příjemce.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference