Vlastní výroba

 

Mezi zásoby vlastní výroby patří především

  • výrobky
  • polotovary
  • nedokončená výroba
  • zvířata, a to jak zvířata nakoupená, tak i vlastní příchovky zvířat

 

Výrobky

Výrobky jsou zcela dokončené a připravené k prodeji.

 

Polotovary

Polotovary prošly jednou nebo více výrobními fázemi a ve fázi, ve které se aktuálně nachází, jsou zcela dokončeny. Jako příklad polotovarů se uvádí například dokončený blok motoru, který se zabuduje do automobilu.

 

Nedokončená výroba

Nedokončená výroba prošla také jednou nebo více výrobními fázemi, ale narozdíl od polotovarů ve fázi, v níž se aktuálně nachází, není zcela dokončena. Typickým příkladem může být rozestavěný dům.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference