Vyřazení majetku

 

Obvyklé důvody pro vyřazení majetku:

  • prodej
  • likvidace nepotřebného majetku
  • manko nebo škoda
  • darování

 

Vyřazení pozemku

Vyřazení pozemku z důvodu prodeje má svá specifika.

U prodeje pozemku je daňovým nákladem pouze pořizovací cena pozemku do výše prodejní ceny (dle zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. t)

 

Vyřazení majetku v důsledku opotřebení

Dochází v důsledku jeho opotřebení, velké poruchovosti, velké technické zaostalosti, v důsledku poškození.

Vyřazení se provádí na základě Protokolu o likvidaci dlouhodobého majetku.

Pokud není majetek zcela odepsán, tak se před vyřazením jednorázově odepíše (082/551)

Odpis je daňovým nákladem.

 

Vyřazení majetku který se odepisuje

Vyřazení majetku účtujeme  interním dokladem.

Po zaúčtování dokladu je nutno zkontrolovat, že investiční majetek má nulovou pořizovací a zůstatkovou cenu.

 

Příklad účtování

Vyřazujeme majetek, pořizovací cena 300.000,-Kč.

Zůstatková cena činí 10.000,-. Kč.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Prodej majetku - pořizovací cena

300.000

022 D  
Prodej majetku - pořizovací cena 300.000 082 MD  
Prodej majetku - zůstatková cena 10.000 082 D  
Prodej majetku - zůstatková cena 10.000 541 MD  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference