Zdaňovací období

 

Zdaňovací období pro plátce DPH s obratem za předcházející kalendářní rok do 2 mil. je kalendářní čtvrtletí.

Plátce s obratem od 2 mil. do 10 mil. si může zdaňovací období zvolit buďto čtvrtletní nebo měsíční.

Plátce, který dosáhl obratu 10 mil. a více má zdaňovací období měsíční.

 

Nový plátce

Od roku 2013 je pro nové plátce stanoveno automaticky měsíční zdaňovací období (viz. § 99 zákona o DPH).

 

Změna měsíčního období na čtvrtletní

Dle ustanovení § 99a zákona o DPH si plátce může změnit měsíční období na čtvrtletí za následujících podmínek:

  • obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč,
  • není nespolehlivým plátcem,
  • není skupinou
  • od doby registrace uplynuly 2 roky (např. registrace v 2013 - změna až v roce 2015)
  • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

 

Změnu zdaňovacího období se oznamuje vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku".

Změna období je možná vždy jen k 1.lednu.

 

V případě, že plátce zapomene v přiznání uvést kód, je nutno zajít na finanční úřad ke své správkyni daně a upravit svoji registraci.

Změna v registru se musí provést do 31.ledna.

 

Změna čtvrtletního období na měsíční

Změna zdaňovacího období může být:

  • povinná
  • dobrovolná

 

Povinná změna

Pokud byl obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů Kč, máme povinně měsíční zdaňovací období.

 

Dobrovolná změna

Pokud byl obrat za předešlý rok v rozmezí 2-10 milony Kč a máme čtvrtletní zdaňovací období, můžeme si měsíční zdaňovací období zvolit dobrovolně.

 

Změnu ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období se oznamuje vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku.

 

Nespolehlivý plátce

Dle ustanovení § 99a zákona o DPH má nespolehivý plátce DPH měsíční zdaňovací období.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference