Reklamace

 

Postup pro vyřízení reklamace u organizační složky

 

1. Matka převede přes výdejku zboží do organizační složky.

2. Zákazník reklamuje dodané zboží. Toto zboží předá organizační složce a ta zboží převeze do ČR.

3. Matka pak dané zboží reklamuje u výrobce. Ten vyžaduje, aby mu vadné zboží bylo fakturována a výrobce pošle nové zboží a vystaví fakturu.

4. Tuto nové zboží převeze Matka do organizační složky a organizační složka na základě záručního protokolu předá sondu zákazníkovi.

 

1.

Matka převede přes výdejku zboží do organizační složky.
Jedná se o standardní přemístění zboží.

 

2.

Zákazník reklamuje dodané zboží. Toto zboží předá organizační složce a ta zboží převeze do ČR.

Jedná se o přemístění zboží, ale v obráceném směru.

Nejedná se o prodej, ale pohyb mezi sklady.

Pokud bychom účtovali převod mezi sklady v ČR, budeme účtovat na standardní účet 139 - Zboží na cestě.

Ale protože se jedná o provozovnu, musíme účtovat na účet 395 - Vnitřní zúčtování

Pro snažší zúčtování s provozovnou zavedeme účet 395.SK-139

SK je zkratka státu, kde je umístěna provozovna.

Účtování provozovny:

Text Částka Účet Strana Měna
Převod zboží do ČR 1.000 132.SK D EUR
Převod zboží do ČR 1.000 395.SK-139 MD EUR

 

Matka zaúčtuje následovně:

Středisko Text Částka Účet Strana Měna
Slovensko Příjem zboží z SK 1.000 132.01 MD EUR
Slovensko Příjem zboží z SK 1.000 395.SK-139 D EUR

3.

Matka pak dané zboží reklamuje u výrobce. Ten vyžaduje, aby mu vadné zboží bylo fakturována a výrobce pošle nové zboží a vystaví fakturu.

Jedná se o standardní operaci, jak kdyby organizační sožka neexistovala.

 

 

4.

Tuto nové zboží převeze Matka do organizační složky a organizační složka na základě záručního protokolu předá sondu zákazníkovi.

Matka zaúčtuje:

Středisko Text Částka Účet Strana Měna
Slovensko Převod zboží do SK 1.000 132.01 D EUR
Slovensko Převod zboží do SK 1.000 395.SK-139 MD EUR

 

Provozovna zaúčtuje následovně:

Text Částka Účet Strana Měna
Příjem zboží z ČR 1.000 132.SK MD EUR
Příjem zboží z ČR 1.000 395.SK-139 D EUR

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference