Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nedokončená výroba na zakázkách

 

Sytém Delfy podporuje automatické účtovní nedokončené výroby.

Zde uvádíme doporučený postup.

 

Označení zakázek jako nedokončená výroba

Na zakázkách, které se týkají nedokončené výroby zašktněte pole Nedokončená výroba.

Pokud je zakázka zaknihována, tak ji musíte odknihovat a znovu zaknihovat.

 

Nevyfakturované zakázky

Nejdříve musíme vybrat zakázky, které ještě nemají fakturaci.

Výběr nevyfakturovaných zakázek je nejlépe provádět přes analýzu účetnictví.

Zajímají nás zakázky, které mají náklady, ale v daném roce nejsou vyfakturovány.

Nastavení analýzy:

  • Od roku: 2023 (např.)
  • Do roku: 2023 (např.)
  • Účt typ: Nákladový a výnosový
  • Zaškrtnout pole: Částka
  • Na kartě Zakázky zaškrtnout pole: Zakázka

 

V analýze setřídíme pole Částka D od nejmenších čísel. Kde je nula, tak to znamená, že nebyla provedena fakturace v daném roce.

Upozornění

Pokud ale používáte změnu stavu výrobků, tak můžete účtovat na stranu DAL, ale to neznamená, že se jedná o fakturaci.

 

Z těchto nevyfakturovaných zakázek nás zajímají pouze zakázky, které mají větší náklady než 10.000 Kč (pole Částka MD).

Pod tuto částku totiž časové rozlišení podle interní účetní směrnice neprovádíme.

 

Poklepnutím na pole Zakázka, zobrazíte detail dané zakázky.

Na zakázce, na kartě Účetnictví můžete zjistit, zda se zakázka fakturovala až v dalším roce.

Pokud ano, tak se jedná o nedokončenou výrobu.

 

K některým zakázkám se náklady přiřazují zpětně (pozdě došlé faktury od dodavatelů).

V takém případě je fakturace v předchozím roce, než zaúčtované náklady a o nedokončenou výrobu se nejedná.

 

Časové rozlišení zakázek

Na filtru Obchodní případy je karta Časové rozlišení.

Zde se dají vyfiltrovat zakázky, které mají účetní zápisy i v jiných letech, než je kontrolovaný rok.

Z toho plyne, že pokud zakázka má náklady pouze v kontrolovaném roce a nemá ještě fakturaci (výnosy), tak se v časovém rozlišení nezobrazí.

 

Zaúčtování nedokončené výroby

Změnu stavu můžete dělat automaticky.

 

Vytvořte interní doklad.

Vyplňte na dokladu správné období, t.j. měsíc, ke kterému chcete nedokončenou výrobu spočítat.

Nedokončená výroba se počítá pouze k danému měsíci v daném roce.

 

Na interním dokladu zvolte nástroj Změna stavu nedokončených zakázek.

Zobrazí se seznam zakázek, které nejsou v daném roce a do zadaného měsíce nákladově vynulovány.

Vpravo na formuláři vyberte účet pro nedokončenou výrobu a její změnu (účty 121 a 581).

Na formuláři se nabízejí pouze účty, které mají funkci Nedokončená výroba (změna).

 

Stiskem tlačítka Vytvořit účetní řádky se přeúčtují náklady na účet 121 se souvztažným zápisem na účet 581.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference