Kulturní a sportovní činnost

 

Do kulturní činnost zahrnujeme i pořádání sportovních akcí (vyjma požárního sportu).

 

Do kulturní činnosti řadíme např:

  • Hody
  • Masopust
  • Plesy
  • Turnaj ve fotbale
  • Turnaj v ping pongu
  • ...

 

Při účtování kulturní činnosti dodržujeme následující pravidlo:

  • Středisko: Kulturní činnost
  • Zakázka: zde vybereme příslušnou akci (hody, dětský den, masopust, čarodějnice, zábava...)

 

Kulturní činnost po jednotlivých akcích sledovat nemusíte, ale v tom případě nebudete vědět, kolik která akce vydělala, případně prodělala.

 

Nákup a prodej zboží (výrobků)

Při kulturních a sportovních akcích (např. hody) sbor často prodává pití, alkohol, jídlo.....

Zboží je to, co se dále prodává v nezměněném stavu (typicky obchod).

Pokud ale koupíme např. sud piva a pivo čepujeme, tak se nejdná o zboží, ale o prodej výrobků.

To samé s tvrdým alkoholem, pokud alkohol rozléváme, tak se také nejedná o prodej zboží, ale výrobků.

Takže sbor nenakupuje a neprodává zboží.

Sbor nakupuje materiál a prodává výrobky.

 

Nákup materiálu (zboží)

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Hody

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
nm Nákup materiálu 8.000,- 501.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 8.000,- 211 D -

 

Prodej výrobků (zboží)

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Hody

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
pv Tržba za prodej výrobků 10.000,- 601.N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 10.000,- 211 MD nedaňový účet

 

Nákup materiálu

Při kulturních a sportovních akcích (např. hody) sbor často nakupuje materiál.

V případě, že není jasné na jaku akci se materiál použije, vyplníme pouze středisko, zakázku necháme prázdnou.

 

Příklad:

Nakoupili jsme vstupenky na celý rok.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: -

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
nm Nákup materiálu 196,- 504.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 196,- 211 D -

 

Nájem

Při kulturních a sportovních akcích (např. hody) si sbor pronajímá kulturní sál nebo hřiště.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Hody

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
ns-nájem-sál Nákup služeb 1.000,- 518.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 1.000,- 211 D -

 

Vstupné

Při pořádání kulturní akce (např. hody) vybíráme vstupné.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Hody

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
ps-vstupné Prodej vstupného 1.000,- 602.N D nedaňový účet
 - Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

Tombola

Při pořádání kulturní akce (např. hody) je zvykem, že hasiči uspořádají tombolu..

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Hody

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
ps-tombola Výtěžek z tomboly 1.000,- 602.N D nedaňový účet
 - Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

Občerstvení

Bývá hezkým zvykem vynahradit práci dobrovolných hasičů na jednotlivých akcí občerstvením.

Tyto náklady nemohou být nikdy daňovými (proto se nesmí vyplňovat středisko).

Typické případy:

  • hasiči dostali při práci pivo
  • muzikanti, kteří hráli na plese dostali večeři

 

Středisko: Nemí být žádné

Zakázka: Hody

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
nm-občerstvení Nákup občerstvení 300,- 513.N MD nedaňový účet
- Výdej z pokladny 300,- 211 D

 

Startovné

Při pořádání sportovní akce (např. v ping pongu) vybíráme startovné.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: PingPong

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
ps-start Prodej startovného 1.000,- 602.N D nedaňový účet
 - Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

Vybrané peníze od občanů

Při kulturních akcích nezřídka občané přispívají finančními dary.

Při hodech nebo masopustu se obchází místní obec.

Občané při této příležitosti poskytnou finanční obnos.

Bližší informace naleznete v kapitole Příspěvky a dary, podkapitola Přijaté peníze od občanů.

 

Při masopustu jsme obešli vesnici a dostali od občanů dobrovolné příspěvky.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Masopust

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
pp-pč Přijatý příspěvek na provozní činnost 1.000,- 682.N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD

Vysvětlivka: zkratka pp znamená přijatý příspěvek

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference