Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Předpisy pro DPH

 

V systému Delfy se DPH účtuje výhradně pomocí předpisů.

 

Každý předpis musí být zařazen do určitého typu plnění.

 

Předpisy pro jednotlivé typy plnění najdete v příslušné podkapitole.

 

Vytvoření nového předpisu

Předpisy pro DPH vytvoříte v menu Nastavení - Účetní předpisy, karta Předpisy pro DPH.

Stiskem tlačítka Nový se zobrazí formulář pro vytvoření nového předpisu.

 

Máte dvě možnosti:

 • Vytvořit předpisy individuálně

 • Použít přednastavené předpisy (vzorové)

 

Vzorové předpisy

Na formuáři pro vytvořené nového předpisu je tlačítko Vzorové předpisy.

Stiskem tohoto tlačítka se Vám zobrazí přednastavené předpisy, kde si můžete vybrat které předpisy chcete vytvořit.

Tento postup Vám:

 • ušetří spoustu času
 • zajístí Vám, že předpisy jsou vytvořeny správně

 

V případě, že použíjete pro vytvoření vzorové předpisy, tak se typy plnění vytvářejí automaticky.

 

Typy plnění DPH

Doporučujeme vytvořit následující typy plnění. Pokud daný typ plnění nepoužíváte, tak ho samozřejmě nevytvářejte.

 

 • Nákup zboží a služeb z tuzemska
 • Prodej zboží a služeb v tuzemsku
 • Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH
 • Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH
 • Nákup zboží a služeb z EU od neplátce DPH
 • Prodej zboží a služeb do EU neplátci DPH
 • Nákup zboží a služeb ze třetích zemí
 • Prodej zboží a služeb do třetích zemí
 • Nákup přenos daně z tuzemska
 • Prodej přenos daně v tuzemsku

 


Typ plnění zadáte v menu Nastavení - Základní nastavení firmy - karta DPH

 

Pro každou skupinu je uveden příklad pro kód DPH. Příklady jsou uvedeny pro sazbu ve výši 20%.


Nákup zboží a služeb z tuzemska

 • n20 - Nákup v tuzemsku 20%

Nákup přenos daně z tuzemska

 • nPD20s - Nákup přenos daně 20% stavební práce
 • uPD20s - Uskutečněná z přenosu daně 20% stavební práce

Prodej zboží a služeb v tuzemsku

 • p20 - Prodej v tuzemsku 20%
 • p0b - Osvobozené plnění bez nároku na odpočet
 • p0s - Osvobozené plnění s nárokem na odpočet
 • vp20 - Vratka DPH za dlužníkem v insolvenci 20%

Prodej přenos daně v tuzemsku

 • pPDs - Prodej přenos daně stavební práce

Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH

 • nzEU20  Nákup zboží z EU 20%
 • uzEU20  Uskutečněná z nákupu zboží z EU 20%

 

 • nsEU20 - Nákup služeb z EU 20%
 • usEU20 - Uskutečněná z nákupu služeb z EU 20%

Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH

 • pzEU - Prodej zboží do EU plátci
 • psEU - Prodej služeb do EU plátci

Nákup zboží a služeb z EU od neplátce DPH

žádný kód není

Prodej zboží a služeb do EU neplátci DPH

 • pzEU20 - Prodej zboží do EU 20%
 • psEU20 - Prodej služeb do EU 20%

Nákup zboží a služeb ze třetích zemí

 • nzTZ20 - Nákup zboží z třetí země
 • uzTZ20 - Uskutečněná  z nákupu zboží z třetí země
 • nsTZ20 - Nákup služeb z třetí země 20%
 • usTZ20 - Uskutečněná z nákupu služeb z třetí země 20%

Prodej zboží a služeb do třetích zemí

 • pzTZ - Prodej zboží do třetí země
 • psTZ - Prodej služeb do třetí země

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference