Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vytvoření zaměstnance

 

Nového zaměstnance vytvoříme v menu Mzdy - Zaměstnanci, karta Zaměstnaci.

Tlačítkem Nový se zobrazí formulář kde vyplňte

  • Titul
  • Jméno
  • Příjmení
  • Titul za jménem
  • Rodné číslo

Tlačítkem Vytvořit nového zaměstnance vytvoříte.

Po vytvoření se zobrazí formulář vytvořeného zaměstnance, kde vyplňte jeho údaje.

 

U každého zaměstnance je nutno zadat

  • Adresa
  • Bankovní účet
  • Druh pracovního poměru

 

Vytvoření zaměstnance z existující osoby

Někdy se může stát, že budoucí zaměstnanec je již založen v Delfách jako normální osoba.

V tomto případě, je nutné vytvořit zaměstnance z již existující osoby.

V případě, že by jste vytvořili zaměstnnace nového, v osobách bude uveden dvakrát, což není dobře.

 

Na formuláři pro vytvoření nového zaměstnnace je pole Existující osoby.

Daného zaměstnance vyberte z tohoto seznamu  a stiskněte tlačítko Vytvořit.

Po vytvoření zaměstnance se zobrazí karta zaměstnance, kde doplňte rodné číslo a další údaje nutné pro mzdy.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference