Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Účetní předpisy

 

Účetní předpisy se používají pro finanční účetnictví.

 

Typické příklady

  • úhrady pohledávek a závazků
  • nákup zboží a  služeb bez objednávek (telefony, kopírování..)
  • nákup materiálu bez objednávek (kancelářské potřeby, pohonné hmoty)
  • prodej služeb, zboží a materiálu (bez podrobné evidence)

 

 

Doporučená metodika

Pro lepší orientaci doporučujeme na základě našich zkušeností následující metodiku.

Pro nákupy všechny předpisy začínají písmenem n (jako nákup).

Pro prodeje všechny předpisy začínají písmenem p (jako prodej).

 

Nákup

Předpis Text Účet
ns Nákup služeb 518.01
nz Nákup zboží 504.01
nm Nákup materiálu 501.01
ns-pojištění Pojištění 548.01
nenergie Nákup vody, plynu, elektřiny 502.01
nm-dhm Nákup drobného majetku evidovaného 501.09
nm-im Nákup investičního majetku 022.01
nreprezentace Reprezentace 513.N
nm-benzín Nákup benzínu 501.01
ncestovné Cestovné náklady 512.01
ns-penále zákonné Zákonné penále a pokuty 545.N
ns-penále smluvní Obchodní penále a pokuty 544.01
ns-poplatek Poplatky 548.01

 

Podrobnější členění

V případě, že chcete například služby rozdělovat podrobněji,  předpis "ns" přejmenujte na "ns_ostatní".

Díky této změně, si uživatel všimne, že nemůže použít standardní předpis "ns", ale musí službu dále specifikovat.

Příklady rozčlenění služeb.

Předpis Text Účet
ns-ostatní Nákup služeb 518.01
ns-telefon Telefonní služby 518.02
ns-nájem Nájem 518.03
ns-účetní Účetní služby 518.04
bankpop Bankovní poplatky 568.01
...... ....... .....

 

Příklad podrobnějšího členění energie

Předpis Text Účet
nenergie-elektřina Spotřeba elektřiny 502.01
nenergie-voda Vodné, stočné 502.02
nenergie-plyn Plyn 502.03

 

Prodej

Předpis Text Účet
ps Prodej služeb 602.01
pz Prodej zboží 604.01
pv Prodej výrobků 601.01

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference