Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Účetní předpisy

 

Účetní předpisy se používají pro finanční účetnictví.

 

Typické příklady

  • úhrady pohledávek a závazků
  • nákup zboží a  služeb bez objednávek (telefony, kopírování..)
  • nákup materiálu bez objednávek (kancelářské potřeby, pohonné hmoty)
  • prodej služeb, zboží a materiálu (bez podrobné evidence)

 

 

Doporučená metodika

Pro lepší orientaci doporučujeme na základě našich zkušeností následující metodiku.

Pro nákupy všechny předpisy začínají písmenem n (jako nákup).

Pro prodeje všechny předpisy začínají písmenem p (jako prodej).

 

Nákup

Předpis Text Účet
ns Nákup služeb 518.01
nz Nákup zboží 504.01
nm Nákup materiálu 501.01
npojištění Pojištění 548.01
nenergie Nákup vody, plynu, elektřiny 502.01
ndhm Nákup drobného majetku evidovaného 501.09
nim Nákup investičního majetku 022.01
nreprezentace Reprezentace 513.N
nPHM Nákup pohonných hmot 501.01
ncestovné Cestovné náklady 512.01
npenále-zákonné Zákonné penále a pokuty 545.N
npenále-smluvní Obchodní penále a pokuty 544.01
npoplatek Poplatky 548.01

 

Podrobnější členění

V případě, že chcete například služby rozdělovat podrobněji,  předpis "ns" přejmenujte na "ns_ostatní".

Díky této změně, si uživatel všimne, že nemůže použít standardní předpis "ns", ale musí službu dále specifikovat.

Příklady rozčlenění služeb.

Předpis Text Účet
ns-ostatní Nákup služeb 518.01
ns-telefon Telefonní služby 518.02
ns-nájem Nájem 518.03
ns-účetní Účetní služby 518.04
bankpop Bankovní poplatky 568.01
...... ....... .....

 

Příklad podrobnějšího členění energie

Předpis Text Účet
nenergie-elektřina Spotřeba elektřiny 502.01
nenergie-voda Vodné, stočné 502.02
nenergie-plyn Plyn 502.03

 

Prodej

Předpis Text Účet
ps Prodej služeb 602.01
pz Prodej zboží 604.01
pv Prodej výrobků 601.01

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference