Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nedokončená výroba

 

Stav nedokončené výroby se účtuje obvykle na konci zdaňovacího období.

Podstatou nedokončené výroby je převod vynaložených nákladů na aktiva.

 

Účty

Změna stavu nedokončené výroby se účtuje na účet 581.

Do roku 2016 se změna nedokončené výroby účtovala na účet 611.

 

Účet 121.01 581.01
Název Nedokončená výroba Změna stavu nedokončené výroby
Typ Aktivní Nákladový
Specifikace Saldokonto Bez Specifikace
Kategorie Bez kategorie Bez kategorie
Funkce Nedokončená výroba (změna) Nedokončená výroba (změna)
Zůstatek MD MD
Povolené strany Účtovat na obě strany Účtovat na obě strany

 

Obchodní případy

V případě, že používáte zakázky, tak na zakázkách, které se týkají nedokončené výroby zašktněte pole Nedokončená výroba.

 

Změna stavu nedokončené výroby

Změnu stavu můžete dělat automaticky.

 

Vytvořte interní doklad.

Vyplňte na dokladu správné období, t.j. měsíc, ke kterému chcete nedokončenou výrobu spočítat.

 

Na interním dokladu zvolte nástroj Změna stavu nedokončených zakázek.

Zobrazí se seznam zakázek, které nejsou v daném roce a do zadaného měsíce nákladově vynulovány.

Vpravo na formuláři vyberte účet pro nedokončenou výrobu a její změnu (účty 121 a 581).

Na formuláři se nabízejí pouze účty, které mají funkci Nedokončená výroba (změna).

 

Stiskem tlačítka Vytvořit účetní řádky se přeúčtují náklady na účet 121 se souvztažným zápisem na účet 581.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference