Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Mzdové podklady

 

Před vlastním zpracování mezd v daném měsíci je nutno vytvořit mzdové podklady.

 

Mzdové podklady jsou nedílnou součástí docházky, takže je můžete vytvářet až po vytvoření docházky zaměstnanců.

 

V rámci mzdových podkladů zadáte:

  • Mzdy pro všechny zaměstnance
  • Odměny pro všechny zaměstnance
  • Osobní ohodnocení pro všechny zaměstnance
  • Příspěvek na stravu pro všechny zaměstnance (počet a částku za stravenky)

 

Práva uživatele

Aby se Vám karta Mzdové podklady zobrazila, musíte nastavit pro daného uživatele práva pro Mzdové podklady.

 

Vytvoření mzdových podkadů

Mzdové podklady vytvoříte v menu Mzdy, příkaz Docházka.

 

Zobrazí se formulář Docházka.

Protože mzdové podklady jsou nedílnou součástí docházky, období se vybírá na kartě Docházka.

Na kartě Docházka zadejte rok a období pro které chcete vytvořit mzdové podklady zaměstnanců.

Stiskněte tlačítko Najít.

Stisknutím tlačítka Najít se zobrazí docházka pro zaměstnance.

Po jejich zobrazení, běžte na kartu Mzdové podklady.

 

Mzda

Na podformuláři vidíte u každého pracovníka a jeho smlouvy Typ mzdy.

Typ mzdy je důležité pro správné vyplnění pole Mzda.

Pokud má pracovník na pracovní smlouvě pole Mzda vyplněno, tak se tato částka přenese i do mzdových podkladů.

 

Měsíční mzda

U měsíční mzdy, do pole mzda zadejte částku jakou má pracovník sjednanou ve smlouvě.

V případě nepřítomnosti se zadaná mzda poměrně zkrátí automaticky.

 

Hodinová mzda

U hodinové mzdy do pole Mzda zadejte částku za jednu hodinu.

Mzda se potom spočítá jako násobek odpracovaných hodin a ceny za jednu hodiny uvedenou v poli Mzda.

 

Úkolová mzda

V případě úkolové mzdy, zadejte částku které má být skutečně zaměstnanci vyplacena.

Tato mzda se v případě nepřítomnosti nekrátí.

 

Ostatní mzda

V případě ostatní mzdy, zadejte částku které má být skutečně zaměstnanci vyplacena.

Tato mzda se v případě nepřítomnosti nekrátí.

 

Příspěvek na stravu

Polo Počet stravenek a Částka za stravenku použijte v případě, kdy zaměstnanec přispívá na obědy.

Pokud má pracovník na pracovní smlouvě tato pole vyplněna, tak se tato částka přenese i do mzdových podkladů.

 

Stravenky

V případě stravenek, do pole Počet stravenek zadejte počet stravenek které za daný měsí zaměstnanci přísluší.

Do pole Částka za stravenku, zadejte částku, kterou má zaměstnanec zaplatit, nikolv nominální hodnotu stravenky.

 

Příklad:

Zaměstnanci poskytujeme stravenku ve výši 80 Kč.

Z nomunální hodnoty stravenky firma hradí 60 Kč,  zaměstnanec hradí 20 Kč.

V tomto případě do pole Částka za stravenku zadáme 40.

 

Obědy

Pokud zaměstnanci dostávají obědy, které jsou pokaždé v jiné ceně, do pole Počet stravenek zadejte číslo 1.

Do pole Částka za stravenku zadejte skutečnou cenu, kterou chcete za obědy zaměstnanci strhnout.

 

Odměna

Pokud chcete dát zaměstnancům odměny, zaškrtněte na formuláři pole Odměna a stiskněte tlačítko Najít.

Po stisknutí tlačítka se na podformuláři zobrazí pole Odměna.

Do pole Odměna napište výši odměny.

Tato odměna se nekrátí v závisloti na odpracované době.

 

Osobní ohodnocení

Pokud chcete dát zaměstnancům osobní ohodnocení, zaškrtněte na formuláři pole Osobní ohodnocení a stiskněte tlačítko Najít.

Po stisknutí tlačítka se na podformuláři zobrazí pole Osobní ohodnocení.

Do pole Osobní ohodnocení napište výši odměny.

Osobní ohodnocení je přípatek k základní mzdě. Z tohoto důvodu se krátí v závisloti na odpracované době.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference