Parametry pro daň z příjmů

 

Nejdůležitejší parametry pro daň z příjmů.

 

Daň z příjmů  právnických osob

Jedná se o daň ze zisku, kterou platí právnické osoby (firmy).

Text 2024 2023 2022
Daň z příjmů právnických osob 21% 19% 19%

 

Daň z příjmů fyzických osob

Od roku 2024 vyšším odvodům podléhá daňový základ přesahující 36násobek průměrné mzdy.  Vyšší daňové sazbě podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i kapitálové příjmy nebo příjmy z nájmu.

Do roku 2024 se jednalo o 48násobek. Strop pojistného pro sociální zabezpečení zůstává i v roce 2024 na úrovni 48násobku.

Fyzické osoby mají sazbu daně do rozhodné hranice ve výši 15%, částky přesahující rozhodnou hranici jsou zdaňovány sazbou 23%.

Sazba 15% se uplatní pouze do rozhodné hranice.

Sazba 23 % se uplatní nad rozhodnou hranici (t.j. Celkový příjem - Rozhodná hranice)

Text 2024 2023 2022
Průměrná mzda 43.967 40.324 38.911
Násobek průměrné mzdy 36* 48* 48*
Roční hranice pro zdanění 23% 1.582.812 1.935.552 1.867.728
Měsíční hranice zdanění zaměstnanců 23%  (1/12 z roční hranice) 131.901 161.296 155.644

 

Slevy na dani

Slevy najdete v § 35ba a § 35bb zákona o daních z příjmů

Nezdanitelné části základu daně (odběr krve, dary..) najdete v § 15 zákona o daních z příjmů.

 

Měsíční slevy zaměstnance

Měsíční slevy lze uplatnit pouze při zaměstnání kdy poplatník podepíše u zaměstnavatele prohlášení.

Podnikatelé tyto slevy mohou uplatnit jednou ročně ve svém přiznání.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/dotazy-a-odpovedi/2024/aktualni-dotazy-a-odpovedi-k-dpz-2023-2024

Slevy jsou uvedeny v částkách za rok, měsíčně lze ulatnit 1/12.

Typ měsíční slevy 2024 2023 2022 Poznámka
Sleva na poplatníka 30.840 30.840 30.840 -
Sleva na 1.dítě 15.204 15.204 15.204 Je-li dítě ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Sleva na 2.dítě 22.320 22.320 22.320 Je-li dítě ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Sleva na 3 a další dítě 27.840 27.840 27.840 Je-li dítě ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Student - 4.020 4.020  
Invalidní důchod 1. a 2. stupeň 2.520 2.520 2.520 -
Invalidní důchod 3.stupeň 5.040 5.040 5.040 -
Průkaz ZTP/P 16.140 16.140 16.140 -

 

Roční slevy poplatníka

Tyto slevy může čerpat každý poplatník, tedy zaměstnanec, OSVČ..

Typ roční slevy 2024 2023 2022 Poznámka
Manžel (ka) 24.840 24.840 24.840 Je-li manžel(ka) ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Školkovné - 17.300 16.200 Částka je určena dle minimální mzdy
Odpočet zaplacených úroků z hypotéky max 300.000 max 300.000 max 300.000  U hypoték od 1.ledna 2021 je maximální částka 150.000
Penzijní připojištění max 12.000 max 12.000 max 12.000  
Životní pojištění max 12.000 max 12.000 max 12.000  
Bezplatné darování krve a jejích derivátů 3.000 3.000 3.000  za každý oběr
Bezplatné darování kostní dřeně 20.000 20.000 20.000 za každý oběr
Členské příspěvky odborům - max 3.000 max 3.000  

 

Benefity

Nepeněžní benefity (rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) budou osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy za rok.

Nad tento limit půjde o zdanitelný příjem podléhající odvodům.

Text 2024
Nepeněžní benefity 21.983

Paušální daň

Od roku 2023 se zavádí 3 pásma pro paušální daň.

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem.

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.

Pásmo 2024 2023
1. pásmo 7.498 6.208
2. pásmo 16.745 16.000
3. pásmo 27.139 26.000

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference