Parametry pro daň z příjmů

 

Zdanění právnických osob

Právnické osoby mají daň z příjmů ve výši 19%.

 

Zdanění fyzických osob

Vyšším odvodům podléhá daňový základ přesahující 48násobek průměrné mzdy.  Vyšší daňové sazbě podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy i kapitálové příjmy nebo příjmy z nájmu.

Fyzické osoby mají sazbu daně do rozhodné hranice ve výši 15%, částky přesahující rozhodnou hranici jsou zdaňovány sazbou 23%.

Sazba 15% se uplatní pouze do rozhodné hranice.

Sazba 23 % se uplatní nad rozhodnou hranici (t.j. Celkový příjem - Rozhodná hranice)

Text 2023 2022 2021
Roční hranice pro zdanění 23% (=maximální vyměřovací základ pro SP) 1.935.552 1.867.728 1.701.168
Měsíční hranice zdanění zaměstnanců 23%  (1/12 z roční hranice) 161.296 155.644 141.764

 

Měsíční slevy zaměstnance

Měsíční slevy lze uplatnit pouze při zaměstnání kdy poplatník podepíše u zaměstnavatele prohlášení.

Podnikatelé tyto slevy mohou uplatnit jednou ročně ve svém přiznání.

Slevy jsou uvedeny v částkách za rok, měsíčně lze ulatnit 1/12.

Typ měsíční slevy 2023 2022 2021 Poznámka
Sleva na poplatníka 30.840 30.840 27.840 -
Sleva na 1.dítě 15.204 15.204 15.204 Je-li dítě ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Sleva na 2.dítě 22.320 22.320 19.404 Je-li dítě ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Sleva na 3 a další dítě 27.840 27.840 24.204 Je-li dítě ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Student 4.020 4.020 4.020  
Invalidní důchod 1. a 2. stupeň 2.520 2.520 2.520 -
Invalidní důchod 3.stupeň 5.040 5.040 5.040 -
Průkaz ZTP/P 16.140 16.140 16.140 -

 

Roční slevy poplatníka

Tyto slevy může čerpat každý poplatník, tedy zaměstnanec, OSVČ..

Typ roční slevy 2023 2022 2021 Poznámka
Manžel (ka) s nízkými příjmy do 68.000 Kč za rok 24.840 24.840 24.840 Je-li manžel(ka) ZTP/P, je částka dvojnásobná.
Školkovné 17.300 16.200 14.600 Částka je určena dle minimální mzdy
Odpočet zaplacených úroků z hypotéky max 300.000 max 300.000 max 300.000 -
Penzijní připojištění max 12.000 max 12.000 max 12.000  
Životní pojištění max 12.000 max 12.000 max 12.000  
Bezplatné darování krve a jejích derivátů 3.000 3.000 3.000  
Členské příspěvky odborům max 3.000 max 3.000 max 3.000  

 

Paušální daň

Od roku 2023 se zavádí 3 pásma pro paušální daň.

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem.

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.

Pásmo 2023
1. pásmo 6.208
2. pásmo 16.000
3. pásmo 26.000

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference