Zdravotní pojišťovny

 

Všechny zaměstnance které jsou zaměstnanci pro účely zdravotního pojištění, musíme přihlásit ke zdravotní pojišťovně. 

 

Zde je nutné si uvědomit, že definice zaměstnance pro účely zdravotního pojištění je jiná než jak je obvykle zaměstnanec vnímán.

Rozhodně neplatí: pracuje pro firmu, je to zaměstnanec.

 

Zaměstnanci pro účely zdravotního pojištění

Dle §5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

 

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), s výjimkou:
 

  1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
  2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku,
  3. osoby činné na základě dohody o provedení práce,
  4. osoby, která v pracovním poměru vykonává sjednané práce jen občas a nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele (dále jen "zaměstnanec na nepravidelnou výpomoc") a která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zvláštních právních předpisů (dále jen "započitatelný příjem"), (t.j.2.000)
  5. člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,
  6. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu,
  7. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference