Dohoda o provedení práce

 

Zdanění dohod o provedení práce se řídí dle toho, zda zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení či nikoliv.

Všechny dohody o provedení práce se u jednoho zaměstnavatele sčítají.

Je tedy jedno, zda máte jednu dohodu na 12.000,- Kč nebo dvě dohody (5.000,- + 7.000,-Kč).

 

Zaměstnanec nepodepsal prohlášení

  • Z dohod do částky 10.000,- (včetně) se odvádí srážková daň
  • Z dohod nad částku 10.000,- se odvádí zálohová daň
  • Zaměstnanec nemůže uplatnit žádné slevy

 

Zaměstnanec podepsal prohlášení

  • Z dohod se odvádí zálohová daň
  • Zaměstnanec může uplatnit slevy

 

Legislativa

Zákon o daních z příjmů, §6 odst.4:

(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

  • a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč, nebo
  • b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2.500 Kč.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference