Dohoda o provedení práce

 

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o provedení práce, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění.

Osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, jsou tedy považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, pokud příjem nebo úhrn příjmů z takových dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň 10 001 Kč.

Od 1. 1. 2015 se příjmy z dohod o provedení práce dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají.

 

Legislativa

Podmínky účasti zaměstnnaců na zdravotním pojištění obsahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

 

§ 5 Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou
  • osoby činné na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“)

Zaměstnanec, který má v některém měsíci pouze příjem z Dohody o provedení práce a pojistné za něj neplatí stát, se musí do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám zaplatit pojistné - výše tohoto pojistného nezávisí na výši příjmu.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference