Vyplnění Intrastatu

 

Kód zboží

Do tohoto sloupce se vyplňuje osmimístný číselný kód zboží podle kombinované nomenklatury.

Nomenklaturu naleznete zde.

 

Kódy států

Intrastat se týká pouze pohybu zboží v rámci EU.

BE Belgie LT Litva AT Rakousko
BG Bulharsko LV Lotyšsko RO Rumunsko
DK Dánsko LU Lucembursko GR Řecko
EE Estonsko HU Maďarsko SK Slovensko
FI Finsko MT Malta SI Slovinsko
FR Francie (a Monako) DE Německo GB Spojené království
IE Irsko NL Nizozemsko ES Španělsko
IT Itálie PL Polsko SE Švédsko
CY Kypr PT Portugalsko HR Chorvatsko

 

Fakturovaní hodnota

Do výkazu se uvádí částka v Kč, kterou prodávající obdrží od kupujícího za odeslané nebo přijaté zboží. Většinou to tedy bude částka na faktuře (hodnota zboží  + nákaldy na  dopravu, balení atd).

Hodnota se uvádí bez DPH.

 

Vlastní hmotnost v kg

Zde se uvádí hmotnost bez případných obalů.

 

Množství v doplňkové MJ 

Množství zboží v doplňkových měrných jednotkách se vykazuje u zboží, u jejichž kódů kombinované nomenklatury jsou tyto měrné jednotky přiřazeny. Pro představu takovými doplňkovými měrnými jednotkami jsou např. karáty, počty článků, metry čtvereční nebo krychlové atd.

 

Transakce

Zde se použije číselník celní správy

 

Druh dopravy

  • 2 – železniční doprava (včetně kamionů na nákladním vagónu)
  • 3 – silniční doprava
  • 4 – letecká doprava
  • 5 – poštovní zásilky
  • 7 – pevná přepravní zařízení (např. potrubí a vedení)
  • 8 – vnitrozemská říční doprava
  • 9 – vlastní pohon (týká se zboží, které překročí hranici na vlastní ose, například odeslání letadla, kamionu, lodě, vagónu apod., pokud nejsou dopravována jiným dopravním prostředkem)

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference