Příjmy ze zaměstnání v zahraničí

 

Možnost vyjmutí příjmů

Dle § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů lze použít vyjmutí příjmů (t.j. v ČR se již nezdaňují) za následujících podmínek:

  • s daným státem je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění
  • mzda byla již zdaněna v daném státě

Pokud poplatník žádné jiné příjmy nemá nemusí podat  v ČR daňové přiznání.

 

Zdanění příjmů

V případě, že příjmy ze zaměstnání uplatňujete je nutno tyto příjmy:

  • zvýšit o povinné pojistné
  • snížit o zaplacenou daň

 

Zvýšení příjmů o povinné pojistné

Dle ustanovení § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů při výpočtu základu daně u zaměstnance, na kterého se nevztahují tuzemské právní předpisy o veřejnoprávním pojištění, se postupuje při stanovení základu daně tak, jako kdyby se na takového zaměstnance tyto tuzemské právní předpisy o veřejnoprávním pojištění vztahovaly.

Tp znamená, že se příjmy při stanovení daně budou navyšovat o částku, která bude odpovídat tuzemskému pojištění placenému zaměstnavatelem.

 

Zvýšením dosažených příjmů dostaneem tzv. superhrubou mzdu ze které se v ČR počítá daň.

 

Snížení příjmů o zaplacenou daň v zahraničí

U příjmů ze závislé činnosti lze zaplacenou daň uplatnit jako výdaj již v daném roce (viz § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů). V přiznání k dani z příjmů fyzických osob se tato zahraniční daň uvádí v základní části přiznání na řádku 33.

 

Slovensko

Pro závislou činnost se používá metoda prostého zápočtu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference