Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Inventura zásob

 

Na konci účetního roku je nutno provést inventuru.
Inventurní soupis musí podepsat odpovědná osoba.


inventura zásob se skládá z následujícíh kroků:

 1. Přecenění skladu
 2. Vytvoření inventurního protokolu
 3. Provedení inventury
 4. Zaútování inventurních rozdílů

 

1. Přecenění skladu

Nejdříve sklad musíte přecenit.

Postup naleznete v této kapitole.

 

2. Vytvoření inventurního protokolu

Inventurní protokol můžete vytvořit dvěma způsoby:

 • Inventura dle skladových karet
 • Inventura zůstatků

Inventura dle skladových karet

Inventurní protokol dle skladových karet udělejte v okamžiku, kdy chcete provádět inventuru dle umístění ve skladu, výrobních čísel nebo trvanlivosti.

 

Stiskněte v menu tlačítko Sestavy.

Poklepejte na příkaz Sklady.

Zobrazí se formulář Sklad.

Na daném formuláři běžte na kartu Skladové karty.

 

Vyplňte pole Sklad a případně další pole podle kterých chcete provádět inventuru.

Stiskem tlačítka Najít se nám zobrazí zůstatek zásob

Pokud filtr omezíte např. skupinou předpisů, inventurní protokol se vytvoří pouze pro zadanou skupinu předpisů.

Tímto postupem můžete provádět "průběžné inventury".

 

Stiskem tlačítka Vytvořit inventuru se pro daný sklad, rok a případně další omezení, vytvoří inventurní protokol.

Vytvořený inventurní protokol se zobrazí.

 

Inventura zůstatků

Inventurní protokol zůstatků udělejte v okamžiku, kdy chcete pouze spočítat zůstatky vybraných položek bez závislosti na umístění ve skladu, výrobních čísel nebo trvanlivosti.

 

Stiskněte v menu tlačítko Sestavy.

Poklepejte na příkaz Sklady.

Zobrazí se formulář Sklad.

Na daném formuláři běžte na kartu Zůstatek skladu.


Vyplníme následující pole:

 • Sklad ke konci roku: Vyplníme daný rok
 • Sklad: úče skladu (např. 132.01)

Stiskem tlačítka Najít se nám zobrazí zůstatek zásob

Pokud filtr omezíte např. skupinou předpisů, inventurní protokol se vytvoří pouze pro zadanou skupinu předpisů.

Tímto postupem můžete provádět "průběžné inventury".

 

Stiskem tlačítka Vytvořit inventuru se pro daný sklad a případně další omezení, vytvoří inventurní protokol.

Vytvořený inventurní protokol se zobrazí.

 

3. Provedení inventury

Na kartě Inventurní protokoly zobrazíme vytvořený Inventurní protokol.

 

Provedení inventury

Pro vlastní provedení inventury doporučujeme vytisknout inventurní protokol.

Na tento vytištěný protokol poté ručně zapisovat inventurní rozdíly

Při tisku můžete určit jaká pole mají být na protokolu vytištěna:

 • Tisk účetního množství
 • Tisk inventárního množství
 • Tisk rozdílu

Důležité pole je Tisk účetního množství. Zde je důležité si uvědomit způsob jakým chcete dělat vlastní inventuru.

 • Pokud chcete aby skladníci museli počítat skutečné množství, dané pole nezaškrtávejte (na protokolu se účetní množství nevytiskne)
 • Pokud chcete aby skladníci pouze kontrolovali rozdíly, dané pole zaškrtněte (na protokolu se účetní množství vytiskne) 

 

Vyplnění inventurního protokolu

Po provedení inventury je nutné zapsat výsledky inventury do systému Delfy.

Zobrazte inventurní protokol.

Při zapisování výsledků inventury máte dvě možnosti které pole chcete vyplňovat:

 • Množství inventury (t.j. kolik toho máme na skladě)
 • Rozdíl inventury (t.j. rozdíl mezi účetním a skutečným stavem)

 

Jaké pole budete vyplňovat je na Vás.

Při zaknihování inventurního protokolu se nevyplněné pole dopočítá automaticky.

Po vyplnění inventurního protokolu, protokol zaknihujeme.

 

4. Zaúčtování inventurních rozdílů

Po zaknihování inventurního protokolu, lze tyto inventurní rozdíly naimportovat do dokladu bez ručního přepisování.

Jak daný doklad vytvořit naleznete v kapitole Doklady.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference