Solidární daň

 

Od ledna 2021 byla solidární daň nahrazena progresivním zdaněním mezd.

 

Solidární zvýšení daně (§ 16a)


(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.

(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

 

Roční limit

Roční limit se stanoví jako 48násobek průměrné mzdy.

V případě průměrné mzdy jde o mzdu za kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje.

Pro rok 2014 se tedy vychází z průměrné mzdy v roce 2012.

 

Rok Měsíční limit Roční limit
2021 zrušena zrušena
2020 139.340 1.672.080
2019 130.796 1.569.552
2018 119.916 1.438.992
2015 106.444 1.277.328
2014 103.768 1.245.216
2013 103.536 1.242.432

 

Výpočet na daňovém přiznání

Na přiznání k dani z příjmů fyzických osob sečteme:

  1. Řádek 31 - Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
  2. Řádek 37 - Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání podle § 7

Ostatních příjmů, příjmů z pronájmu dle paragrafu § 9 a kapitálových příjmů se solidární daň netýká.

 

Od tohoto součtu odečteme roční limit platný pro daný rok.

Pokud vyjde kladný rozdíl (součet je vyšší než roční limit), získali jsme základ pro solidární daň.

 

Solidární daň činí 7% z takto vypočteného základu.

 

Vypočtenou daň napíšeme do řádku č.59 - Solidární zvýšení daně podle § 16a

Základ daně se na přiznání nikam nepíše. 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference