Výpočet základu daně při dovozu zboží

 

Pro výpočet základu daně rozlišujeme dva případy:

 • dovoz zboží bez dopravy
 • dovoz zboží s dopravou

 

Dodací podmínky

Způsob dopravy je uvedeno na JSD č.20 Dodací podmínky

 • CPT - Přeprava placena do
 • CIP - Přeprava a pojištění placeny do
 • CFR - Náklady a přepravné placeny
 • CIF - Náklady, pojištění a přepravné
 • DAF - S dodáním na hranici
 • DEQ - S dodáním z nábřeží
 • DES - S dodáním z lodi
 • DDU - S dodáním clo neplaceno
 • DDP - S dodáním clo placeno
 • EXV - Ze závodu
 • FAS - Vyplaceně k boku lodi
 • FOB - Vyplaceně loď
 • FCA - dopravu hradí příjemce
 • XXX - Jiná dodací podmínka výše neuvedená

 

Ostatní náklady

Ostatními náklady se rozumí například:

 • Pojištění
 • Poplatky
 • Spotřební daň

 

Dovoz zboží bez dopravy

Jedná se o dovoz zboží kde součástí ceny zboží je i doprava.

Doprava tedy není placena zvlášť.

 

V tomto případě obdržíme JSD (jednotný správní doklad).

 

Výpočet základu daně

Sečteme následující položky na JSD:

 • Základ pro vyměření cla (řádek č.47 - sloupec Základ pro vyměření poplatku)
 • + Clo (řádek č.47 - sloupec Částka)
 • + Ostatní náklady

 

Dovoz zboží s dopravou - Informace o celním dluhu

Jedná se o dovoz zboží při kterém je doprava fakturovaná zvlášť.

V tomto případě obdržíme JSD (jednotný správní doklad).

Přílohou JSD je Informace o výši celního dluhu.

 

Výpočet základu daně

Sečteme následující položky na Informace o výši celního dluhu (na konci tiskopisu)

 • Základ pro výpočet cla
 • + Dopravné CZK 100%
 • - Dopravné ORG (70%)
 • + Ostatní náklady

 

V základu pro výpočet cla je již zahrnuta doprava ve výši 70%.

My musíme do základu pro DPH započíst dopravu celou.

Nejlépe to uděláme tak, že přičteme k základz cla dopravné ve výši 100% a odečteme dopravné ve výši 70%.

 

Dovoz zboží s dopravou - Platební výměr

Většinou se jedná o případy s dodací podmínkou FCA.

Přílohou JSD je Platební výměr.

Na konci platebním výměru je uveden základ DPH včetně sazby a výši daně.

V tomto případě bereme základ kteráý je uvedný v platebním výměru a žádné další položky nepřipočítáváme.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference