Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Ceníky

 

Pro jednotlivé odběratele lze nastavit různé ceny.

Ceník je nutno použít také v případě jiných měn.


Pokud má osoba nastavený ceník, tak na zakázce nebo na faktuře vydané, se po vybrání položky automaticky doplní cena dle nastaveného ceníku.

Tedy pokud existuje ceník pro daný předpis a měnu. Pokud neexistuje, cena bude nulová.


Vytvoření ceníku


Pokud chceme používat různé typy cen, musíme napřed jednotlivé ceníky vytvořit.

Jednotlivé ceníky se vytváří v menu Nastavení - Základní nastavení firmy, karta Obchod.

Na podformuláři Ceníky zadáme názvy pro jednotlivé typy cen, měnu pro daný cení, případně kurz pro přepočet ze standardních prodejních cen.

 

Příklady:

Chceme vytvořit ceník pro VIP klienty, ceníky budou v Kč.

Název: VIP klient

Měna: Kč

Kurz: 1

 

Chceme vytvořit standardní ceník pro prodej do EU, měna EUR, pro přepočet ze standardních cen chceme použít kurz ve výši 25,50

Název: Standard EU

Měna: Eur

Kurz: 25,50

 

Ruční vytváření cen pro ceníky

Ceník je možno editovat ručně u jednotlivých obchodních předpisů.

 

Hromadné vytváření cen pro ceníky

Ceny pro jednotlivé ceníky lze vytvářet hromadně.

  • Ceny se počítají vůči standardníim cenám
  • Ceny lze nastavit pro jednotlivé skupiny formou odhylek

 

Jednotlivé ceny pro daný ceník se vytváří v přehledu obchodních předpisů, menu Nastavení - Obchodní předpisy, karta Ceníky

Klepneme na tlačítko Tvorba cen, otevře se formulář pro plnění ceníku.

Na formuláři vyplníme pole Ceník. Po jeho vyplnění se zobrazí seznam skupin.

Pro každou skupinu zadáme změnu ceny (v %) oproti standardním cenám.


Pokud u některé skupiny nic nevyplníme, nebude se pro danou skupinu předpisů vytvářet žádný ceník.


Pokud chceme aby cena pro danou skupinu zůstala stejná jako standardní, napíšeme do změny ceny "0".


Pokud chceme aby cena pro danou skupinu zůstala byla ve stejné výši jako kalkulovaná nákladová cena, zaškrtneme dané pole.

 

Klepnutím na tlačítko Vytvořit ceník se ceník vytvoří.Nastavení ceníku pro jednotlivé odběratele


Každé osobě (odběrateli) můžeme přiřadit její ceník.

Pokud má daný odběratel nastavený ceník, tak při vytvoření obchodního případu se na daný případ automaticky přenese ceník daného odběratele.


Ceník nastavíme na detailu každé osoby na kartě Nastavení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference