Práce ve svátek

 

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek (zákoník práce, § 115)

(1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.

Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

 

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

 

Příklad

Zaměstnanec má hodinou mzdu ve výši 100,- Kč.

Zaměstnanec má hodinový průměrný výdělek (PV) ve výši 90 Kč.

Zaměstnanci se proplácí přesčasy ve výši 25% průměrného výdělku.

Zaměstnance má pracovní dobu od 6.00 - 14.30 (8 hod)

V průběhu měsíce pracoval ve svátek od 6.00 - 15.30 (9 hod, jedna hodina přesčas)

 

Možnost A (bez náhradního volna):

1. Mzda za svátek: 9 hod * 100 Kč = 900

2. Přípatek za práci ve svátek: 9 hod * 90 Kč (PV) = 810

3. Přípatek za přesčas: 0,25 * (1 hod * 90 Kč (PV)) = 22,50

 

Možnost B (zaměstnanec čerpal náhradaní volno):

1. Mzda za svátek: 9 hod * 100 Kč = 900

2. Čerpání náhradního volna: 9 hod * 90 Kč (PV) = 810

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference