Evidence obalů

 

Od roku 2001 v České republice platí pro firmy a podnikatele povinnost zpětného odběru odpadu z obalů, které sami uvedli na trh.

 

Každý, kdo na trh nebo do oběhu uvádí obaly nebo balené výrobky, se musí zaregistrovat a postarat se o zpětný odběr odpadu (viz zákon č. 477/2001 o obalech)

 

UPOZORNĚNÍ

Jedná se pouze o obaly, které nakoupíte  a použijete přímo Vy. Nejedná se tedy o obaly, ve kterých Vám pošle zboží přímo výrobce.

 

Tato povinnost se netýká podnikatelů:

  • kteří uvedou na trh méně než 300 kg obalů/rok
  • a zároveň nepřekročí roční obrat 4,5 mil. Kč.

 

 

Existují tři možnosti, jak se o odpad postarat. Zákon totiž nestanoví způsob, jak to řešit, ukládá pouze povinnost odpad likvidovat:


1. Registrace do sdružení EKO-KOM

Nejčastěji volené a také nejjednodušší řešení. Stačí evidovat použité obaly uvedené na trh, platit čtvrtletní poplatky a o zpětný odběr a likvidaci odpadů se postará EKO-KOM.


2. Ostatní odpadová sdružení

Spolehnout se ale technicky můžete na jakákoliv jiná zájmová sdružení, která se zabývají likvidací odpadů. V současné době je ale EKO-KOM v podstatě monopol a neexistuje jiná firma, která by měla dostatečné kapacity.

 

3. Řešení ve vlastní režii

Nakonec můžete přijít i s vlastním řešením. Představte si to tak, že nakoupíte vlastní kontejnery po celé ČR, zajistíte jejich odvoz, likvidaci nebo recyklaci. To by ale – po pravdě – nebylo vůbec ekonomické.

 

Rozdělení obalů

Obaly se rozlišují dle své funkce:

  • spotřebitelské obaly – určené k ochraně výrobků při prodeji (mohou nést informace o výrobku uvnitř)
  • skupinové obaly – tyto obaly obsahují více stejných výrobků
  • přepravní obaly – slouží především k pohodlnější přepravě a manipulaci s výrobky (palety, fólie apod.)

 

Obaly také můžeme rozdělit na:

  • jednoduché (vyrobené z jednoho materiálu)
  • kombinované (vyrobené z více druhů materiálu)

 

Evidence použitých obalů

Zákon o obalech říká, že je nutné zaplatit za obaly uvedené na český trh. Obaly dodané se zbožím do zahraničí stačí jen evidovat, platit je nemusíte. A v tom je hlavní rozdíl dvou možných metod evidence obalů:

  • evidence po nákupu - je jednodušší, méně náročná a využijí ji zejména ti, kteří prodávají pouze na území ČR. Platíte jednoduše za všechen obalový materiál uvedený na trh.
  • evidence při prodeji - pokud ale dodáváte zboží i do zahraničí, bylo by zbytečné za něj EKO-KOMu platit, a proto je tu i druhá varianta evidence: evidence při prodeji. Díky ní, dokážete snadno rozlišit, které zboží na který trh pošlete a platíte skutečně jen za ty obaly, které uvedete na český trh. Toto by vám metoda evidence po nákupu neumožnila.

 

EKO-KOM

Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkaz slouží k poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO‑KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí.

Odkaz na čtvrtletní výkaz naleznete zde.

 

 

Obaly ke zpoplatnění - nové obaly, do kterých balíte svoje zboží a pošlete jej do světa. Za tyto obaly je třeba EKO-KOMu odvést poplatek.

 

Obaly již evidované - použité obaly, ve kterých vám zboží již přišlo od distributora nebo výrobce. Tyto obaly stačí již jen evidovat.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference