Počáteční zůstatky

 

V daňové evidenci musíme zavést počáteční zůstatky (pokud existují).

 

Všechny doklady s počátečními zůstatky zaúčtujeme do předchozího roku.

To znamená, že z počátečních zůstatků uděláme konečné zůstatky předchozího roku.

 

Příklad

Začínáme účtovat v roce 2020, všechny počáteční zůstatky zaúčtujeme v roce 2019.

 

Tímto postupem se nám nebudou plést staré doklady do aktuálního roku a navíc si můžeme vždy vyjet zpětně počáteční zůstatky (v našem případě jako výsledky roku 2019).

 

Jedná se o zůstatky:

  • Pokladna, banka, sklady
  • Obchodní pohledávky a závazky
  • Mzdové závazky
  • Ostatní daňové závazky
  • Investiční majetek

 

UPOZORNĚNÍ

Mzdové závazky se účtují odlišně od obchodních závazků.

 

Podrobný postup najdete v příslušných podkapitolách.

 

Kontrola převodu

To, že máme počáteční zůstatky správně zaúčtované zjistíme tak, že vytvoříme daňovou evidenci pro daný rok.

Příjmy a výdaje daňové evidence musí být nulové.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference