Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Docházka

 

Po zpracování nepřítomností v daném měsíci je nutno vytvořit docházku.

 

Aby se Vám formulář Docházka zobrazil, musíte nastavit pro daného uživatele práva pro docházku.

Pokud nastavíte pouze Docházku a nikoliv Mzdové podklady, uživatel bude moci vyplňovat pouze odpracovanou dobu a počet stravenek.

Mzdy ani pracovní smlouvy mu nebudou zpřístupněny.

 

Vytvoření docházky

Docházku vytvoříte v menu Mzdy, příkaz Docházka.

 

Zobrazí se formulář Docházka.

Na kartě Docházka zadejte Rok a Období pro které chcete vytvořit docházku zaměstnanců.

 

Stiskněte tlačítko Vytvořit.

Stisknutím tlačítka se vytvoří docházka pro zaměstnance, kteří mají pro daný měsíc platnou pracovní smlouvu.

Pokud má zaměstnance smluv více, vytvoří se pro každou smlouvu jeden řádek.

Pokud daný zaměstnanec má již pro daný měsíc a danou smlouvu vytvořenou docházku, tak se nevytvoří.

 

Vyplnění docházky

Po vytvoření docházky je nutné na výkaze vyplnit:

 • pracovní fond (odpracovaná doba se počítá automaticky z pracovního fondu)
 • odpracováno hodin
 • proplácené svátky
 • příplatky k odpracované době (přesčasy, za práci v noci...)

 

Pracovní fond

Po vytvoření docházky se u zaměstnanců kteří ho mají zadaný na pracovní smlouvě vyplní pracovní fond.

U zaměstnanců, kterým se nevyplnil pracovní fond automaticky, napište počet hodin které měl v daném měsíci odpracovat.

Typicky se jedná o dohody o provedení práce (pokud mu chcete proplatit 10 hodin, tak do pracovního fondu napište 10).

 

Odpacováno hodin

Toto pole vyplňujte pouze v případě, kdy se skutečně odpracovaná doba liší od doby kterou měl zaměstnanec odpracovat (v opačném případě se dopočítá automaticky).

Za tyto hodiny dostane zaměstnanec mzdu. Zde vyplňte všechny odpracované hodiny.

Typické ukázky odpracovaných hodin:

 • práce ve standardní době
 • placené přesčasy
 • práce ve o víkendu
 • práce v noci
 • práce ve svátek

Příklad: Zaměstnanec má pracovní fond 176 hodin, 4 hodiny pracoval přesčas, do odpracovaných hodin napište 180 za předpokladu, že mu přesčasy proplácíte).

 

V některých případech (např. odpolední směny) zaměstnanec za určité hodiny pobírá jinou hodinovou mzdu.

Pro tyto případy slouží pole Odpracováno2. Sazbu pro tyto hodiny nastavte na dané pracovní smlouvě.

 

Proplácené svátky

Do pole Proplatit svátek napište kolik hodin se má zaměstnanci proplatit za nepřítomnost v důsledku státních svátků.

 

Příplatky k odpracované době

Někteří zaměstnnaci pobírají k odpracované době příplatky.

Jedná se o příplatyk za odpolední směnu, za práci přesčas, o víkendech, v noci atd...

Postup jak tyto příplatky vyplnit naleznete zde.

 

Spočítání docházky

Po vyplnění pracovního fondu, proplácených svátků a případných příplatků stiskněte tlačítko Spočítat.

Stiskem tlačítka se spočítají následující pole:

 • Vyplní se pracovní fond u zaměstnanců kteří ho mají zadaný na pracovní smlouvě
 • Spočítá se nepřítomnost
 • Spočítá se docházka celkem
 • Spočítá se odpracovaná doba

 

Docházka celkem

Pro lepší pochopení uvádíme z čeho se počítají následující pole.

Jedná se o pole které se nedá editovat.

V tomto poli je součet odpracovaných hodin a hodin nepřítomnosti.

Toto pole tvoří součet polí:

 • Odpracováno (hod)
 • Odpracováno sazba 2 (hod)
 • Dovolená
 • Nemoc
 • Ostatní nepřítomnost

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference