Sdružení

 

Plátci DPH moou uzavřít smlouvu o sdružené dle § 829 Občanského zákoníku.

 

Toto sdružení nemá právní subjektivitu a je sdružením jednotlivých účastníků, kteří se sdružují, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu.

 

Vzhledem k tomu, že sdružení nemá právní subjektivitu, tak se ani nemůže stát plátcem daně.

Daňovými subjekty jsou jednotlivý účastníci sdružení.

 

Pro účely uplatňování DPH MF vydalo Pokyn č. D - 234.

 

Plátce DPH

Dle § 6a se plátcem DPH stane osoba která

a) je společníkem společnosti (účastníkem sdružení) ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoliv z ostatních účastníku sdružení

b) se stane společníkem společnosti (účastníkem sdružení) v případě, že některý účastník je plátce. Plátcem DPH se stává ode dne kdy se stane účastníkem sdružení.

 

Nárok na odpočet DPH

Nárok na odpočet u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti společnosti (sdružení) řeší § 73, odst.7 zákona o DPH.

 

Ve sdružení uplatňuje nárok na odpočet DPH účastník, který je pověřen vedením daňové evidence za sdružení (dále jen účastník vedoucí DE).

Na tohoto účastníka by měly být vystavovány všechny daňové doklady týkající se sdružení.

 

V případě, že uplatňuje nárok na odpočet i jiný účastník sdružení (který není pověřen vedením daňové evidence), musí tuto daň uplatnit na výstupu vůči účastníkovi vedoucímu DE.

 

Přiznání k DPH

Přiznání k DPH sdružení řeší § 101, odst.4.

Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti.

 

Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference