Sleva zaměstnavatele za zdravotní postižení

 

Zaměstnavatelé mají za dále uvedených podmínek nárok na speciální slevy na dani (viz. § 35 záona o daních z příjmů):

 

  • 18 000 Kč za každého zaměstnance s lehčím zdravotním postižením
  • 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

 

Sleva se týká všech zaměstnavatelů (fyzických i právnických osob a bez ohledu na počet jejich zaměstnanců).

Pro výpočet se vychází průměrného přepočteného počtu zaměstnanců s těžším (lehčím) zdravotním postižením.

 

Lehší zdravotní pojištění

Lehčí zdravotní pojištění definuje § 67 zákoníku práce následující osoby:

  1. poživatelé invalidního důchodu I.stupně
  2. poživatelé invalidního důchodu II.stupně
  3. osoby uznané rozhodnutím úřadu práce jako zdravotně znevýhodněnými

 

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle bodů 1 a 2 dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle bodu 3 dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce.

 

Těžší zdravotní pojištění

Těžší zdravotní pojištění definuje § 67 zákoníku práce následující osoby:

  1. poživatelé invalidního důchodu III.stupně

 

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle bodu 1 dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce.

 

Řádek přiznání

Slevu za zaměstnance se zdravotním postižením napíšeme v daňovém přiznání do oddílu H, řádek č. 1 nebo 2 a na řádku 300.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference