Kontrolní hlášení v Delfách

 

Od roku 2016 existuje pro plátce DPH nová povinnost posílat každý měsíc Kontrolní hlášení k DPH.

Nejdříve proveďte pro potřeby kontrolního hlášení základní nastavení.

 

Základní nastavení

Základní nastavení pro kontrolní hlášení provedete v menu Nastavení, příkaz Základní nastavení.

Otevře se formulář Základní nastavení.

 

Název souboru

Kontrolní hlášení se podává pomocí XML souboru.

Pro správné pojmenování je nutno zadat zkrácený název Vaší firmy.

Zkrácený název zadáte na kartě Základní nastavení v poli Zkrácený název firmy.

 

Nastavení periody podávání

Perioda pro podávání kontrolního hlášení je většinou měsíční.

Periodu nastavíte na kartě Účetní období.

 

Implicitní hodnoty

Na kartě Státní správa nastavte implicitní (přednastavené) hodnoty pro kontrolní hlášení.

 

Předpisy DPH

Pro kontrolní hlášení nastavte který předpis DPH spadá do příslušného oddílu kontrolního hlášení.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference