Příležitostný příjem

 

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí jsou zdaňovány jako ostatní příjem v § 10.

 

Příležitostné příjmy jsou příjmy z činností, které jsou vykonávány příležitostně, tj. občas, nahodile.

Jde o příležitostný příjem, který poplatník nijak aktivně nevyhledává ani nenabízí.

Příležitostným příjmem nemůže být příjem podle § 6 až § 9, tj.:

  • příjem ze závislé činnosti (zaměstnání)
  • z kapitálového majetku
  • ze samostatné činnosti (podnikání)
  • z nájmu.

 

Příležitostné příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmů do limitu 50 000 Kč za rok. 

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů § 10 - Ostatní příjmy

(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny

a) ostatní příjmy spadající do jednotlivého druhu příjmu jiného než podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 1 písm. f) bodu 2, odstavce 1 písm. h) bodů 2 až 6 nebo odstavce 1 písm. m), n) nebo p), pokud úhrn příjmů spadajících do tohoto druhu příjmu nepřesáhne ve zdaňovacím období 50000 Kč; je-li tento ostatní příjem samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nebo příjmem zahrnovaným do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a, je od daně osvobozen, pokud výše tohoto příjmu nepřesahuje 50000 Kč,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference