Pořadí exekucí

 

V případě, že zaměstnavatel obdrží více exekučních příkazů, k jejich uspokojování dochází postupně dle pořadí (nikoliv poměrnou částí).

 

Uhardíme tedy první příkaz a až po jeho úplném zaplacení, začneme srážet druhý příkaz v pořadí.

 

Pořadí exekučních příkazů se určuje na základě data přijetí a typu pohledávek.

 

Datum přijetí

Datum přijetí je den, kdy byl plátci mzdy doručen exekuční příkaz.

 

V případě, že zaměstnanec změnil zaměstnání, datum přijetí je datum doručení prvnímu zaměstnavateli.

 

Exekučních příkazy se stejným datem přijetí

Dle občanského soudního řádu v případě, kdy dorazí současně několik exekučních příkazů na mzdu, mají stejné pořadí.

Jestliže ale nepostačuje částka k jejich plnému uspokojení, tak se hradí poměrně.

 

Přednostní pohledávky

Přednostní pohledávky se vždy dostávají před ty "normální", i když by dorazily později.

 

Většinou se jedná o pohledávky výživného. Až dojde k jejich uhrazení, může přijít na řadu další exekuční příkaz v pořadí.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference