Přihláška k registraci DPH

 

Přihláška se podává na formuláři Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty.

Přihláška se podává elektronicky.

 

Zákonná registrace

Důvod registrace podle konkrétního ustanovení DPH:

  •  § 6

 

Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace:

Zde napište datum, kdy jste překročili daný obrat.

V případě, že vystavujete faktury, jedná se o datum vystavení faktury kterou jste překročili rozhodný obrat.

 

Dobrovolná registrace

Důvod registrace podle konkrétního ustanovení DPH:

  • v případě dobrovolné registrace vyplňte: § 6f odst. 1

 

Důvod dobrovolné registrace:

  • uskutečňování ekonomické činnosti

 

V případě dobrovolné registrace je vhodné k přihlášce připojit přílohu.

V této příloze rozveďte proč se chcete stát plátcem DPH.

Napište svůj podnikatelský záměr.

 

Bankovní účet

Na přihlášce také musíte uvést bankovní účet ke zveřejnění.

Tento účet se zvěřejňuje v Aresu.

Vaši odběratelé potom mají jistotu, že při platbě na zveřejněný účet se vyhnou případným problémům z důvodu spoluručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet.

Finanční úřad má přitom 30 dní lhůtu ke zveřejnění, to znamená, že bankovní účet FÚ v Aresu neuveřejní ihned. Lhůta 30 dnů slouží k ověření skutečnosti, že se jedná opravdu o Váš bankovní účet.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference