Přihláška k registraci DPH

 

Přihláška se podává na formuláři Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty.

Přihláška se podává elektronicky.

 

Zákonná registrace

Zákonná registrace je tehdy, pokud za posledních 12 měsíců překročíte obrat ve výši 1.000.000,- Kč.

V tom okamžiku, musíte podat žádost k registraci povinně.

 

05 Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace:

Zde napište datum, kdy jste překročili daný obrat.

V případě, že vystavujete faktury, jedná se o datum vystavení faktury kterou jste překročili rozhodný obrat.

 

06 Důvod registrace podle konkrétního ustanovení DPH:

  •  § 6

 

07 Částka obratu za nejbližších 12 kalendářních měsiců

Zde vyplňte jaký obrat jste skutečně dosáhli s přesností na koruny.

 

Dobrovolná registrace

O dobrovolnou registraci se jedná v případě, že Vás záno nenutí.

 

06 Důvod registrace podle konkrétního ustanovení DPH:

  • v případě dobrovolné registrace vyplňte: § 6f odst. 1

 

09 Důvod dobrovolné registrace:

  • uskutečňování ekonomické činnosti

 

V případě dobrovolné registrace je vhodné k přihlášce připojit přílohu.

V této příloze rozveďte proč se chcete stát plátcem DPH.

Napište svůj podnikatelský záměr.

 

Bankovní účet

Na přihlášce také musíte uvést bankovní účet ke zveřejnění.

Tento účet se zvěřejňuje v Aresu.

Vaši odběratelé potom mají jistotu, že při platbě na zveřejněný účet se vyhnou případným problémům z důvodu spoluručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet.

Finanční úřad má přitom 30 dní lhůtu ke zveřejnění, to znamená, že bankovní účet FÚ v Aresu neuveřejní ihned. Lhůta 30 dnů slouží k ověření skutečnosti, že se jedná opravdu o Váš bankovní účet.

 

Od jakého dne se stávám plátce DPH

§ 6f odst1, zákona o DPH:

(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

 

Kontrolu správnosti dne můžete provést tak, že se podíváte do Aresu.

V Aresu se můžete podívat na Údaje z registru plátců DPH.

 

 

DPH lze totiž nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference