Přihláška k registraci DPH

 

Přihláška se podává na formuláři Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty.

Přihláška se podává elektronicky.

 

Zákonná registrace

Důvod registrace podle konkrétního ustanovení DPH:

  •  § 6

 

Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace:

Zde napište datum, kdy jste překročili daný obrat.

V případě, že vystavujete faktury, jedná se o datum vystavení faktury kterou jste překročili rozhodný obrat.

 

Dobrovolná registrace

Důvod registrace podle konkrétního ustanovení DPH:

  • v případě dobrovolné registrace vyplňte § 6f

 

Důvod dobrovolné registrace:

  • uskutečňování ekonomické činnosti

 

V případě dobrovolné registrace je vhodné k přihlášce připojit přílohu.

V této příloze rozveďte proč se chcete stát plátcem DPH.

Napište svůj podnikatelský záměr.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference